Lexino – snabb hjälp för affärsjuristen

Lexino djupa lagkommentarer ger en samlad översyn och analys av det gällande rättsläget. De uppdateras regelbundet med hänsyn till lagändringar, ny litteratur och praxis på området.

Våra djupa lagkommentarer är utvecklade med den praktiskt verksamma juristen i åtanke och inriktar sig på att ge konkreta svar på hur lagen ska tillämpas.

Tre fördelar med Lexinos djupa lagkommentarer enligt författarna:

- Tidsbesparande eftersom användaren snabbt får en överblick över rättsläget.
- Belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt.
- Tillhandahåller omfattande underlag för den jurist som letar efter ett svar.

Prova Karnov Juridik och Lexino helt kostnadsfritt i 14 dagar!

Du får prova tjänsterna med full tillgång till alla funktioner utan förpliktelser*.