Det unika med dib är att kunden kan hålla sig uppdaterad om både IFRS-regelverket och svenska redovisningsregler. Utöver lagar, standarder, uttalanden och facklitteratur finns ett antal praktiska checklistor som kunderna kan använda sig av. Checklistorna är utrustade med en marknadsledande arbetsflödesfunktion som gör att kunderna kan spara mycket tid och det blir lättare att kvalitetssäkra IFRS-rapporteringen.

’ Vi är otroligt glada över att äntligen kunna lansera vår IFRS-tjänst på den svenska marknaden. Vi har redan fått mycket positiv feedback på lösningen, och har flera avtal om att presentera verktyget för relevanta svenska kunder i framtiden’, säger Karina Larsen, VD för DIBkunnskap AS.

DIBkunnskap samarbetar i Sverige med Norstedts Juridik, IFRS Foundation och Sanoma utbildning om bland annat uppdaterade lagar, standarder och facklitteratur.

Sedan 1995 har DIBkunnskap AS levererat marknadsledande kompetens- och arbetsflödesverktyg till redovisnings- och revisionsmarknaden i Norge. Företaget har över 23 000 användare på sina tjänster. DIBkunnskap AS har sedan 2007 levererat marknadens mest kompletta IFRS-verktyg till norska kunder. Idag finns cirka 60 % av de noterade bolagen på Oslo Börs på bolagets kundlista.

I januari 2021 blev företaget en del av Karnov Group.

För mer information om dib, gå in på www.dib.se eller kontakta oss på 08-587 670 80 eller info@dib.se.

För mer information, vänligen kontakta

Luise Gramkov de Kort, Group PR
Telefon: + 45 22 55 77 31
E-post: luise.dekort@karnovgroup.com

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Toulouse, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 290 anställda. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 771 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.