Ambition

Karnovs uppdrag är att vara en oersättlig samarbetspartner för alla juridiska rådgivare, skatterådgivare och revisorer i Europa. Som ett led i detta strävar Karnov efter att sätta standarden för hur dessa experter tar del av gällande rätt och utövar sitt yrke mer effektivt.

Övergripande mål

Karnovs kunderbjudande omfattar tre viktiga strategiska målsättningar som syftar att skapa mesta möjliga värde för kunderna: