Pontus Bodelsson
Pontus Bodelsson
VD och Koncernchef
Pontus Bodelsson
Pontus Bodelsson (född 1967)

VD och koncernchef sedan 2021

Utbildning: Master of Laws och Executive MBA

Tidigare uppdrag/befattningar: VD för mediekoncernen Sydsvenskan/HD samt Nationalencykolpedin/NE

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 25 000 aktier

Leif Mårtensson
Leif Mårtensson
Tillförordnad CFO
Leif Mårtensson
Leif Mårtensson (född 1962)

Tillförordnad CFO sedan december 2022.

Utbildning: MBA samt kandidatexamen i ekonomi, Lunds universitet.

Tidigare uppdrag/befattningar: CFO på Karolinska universitetssjukuset, Transcom Holding samt Hilding Anders International.

Övriga pågående uppdrag: Ägare av Minderbinder Consulting AB

Eget och närståendes innehav:

Charlotte Arup
Charlotte Arup
Group Chief Human Resources Officer
Charlotte Arup
Charlotte Arup (född 1965)

Group Chief Human Resources Officer sedan 2017.

Utbildning: Juristexamen, Københavns Universitet.

Tidigare uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Tempus Heat A/S. HR manager i Kyocera Unimerco Tooling A/S.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Grosserer Gert Lassen & hustru Margrethe Familiefond och BHA Fonden.

Eget och närståendes innehav: 20 418 aktier

Anne Nørvang Hansen
Anne Nørvang Hansen
Group Content Strategy
Anne Nørvang Hansen
Anne Nørvang Hansen (född 1969)

Group Content Strategy sedan 2012.

Utbildning: Masterexamen i moderna språk och företagsekonomi, Copenhagen Business School.

Tidigare uppdrag/befattningar: Olika roller i bolagets content team när Thomson Reuter’s var ägare.

Övriga pågående uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 592 163 aktier

 

Magnus Svernlöv
Magnus Svernlöv
Verkställande chef EHS och Integration Lead Region South
Magnus Svernlöv
Magnus Svernlöv (född 1963)

Executive manager for the EHS entities sedan maj 2019

Utbildning: MBA INSEAD Fontainebleau, Jur.kand. Stockholms Universitet, Civ.ing. elektroteknik Chalmers Tekniska Högskola och civ.ek. redovisning och finansiering Göteborgs universitet.

Tidigare uppdrag/befattningar: Grundare Notisum AB och Envitool (Shanghai) Management Consulting Co., Finansdirektör Nimbus Boats AB

Övriga pågående uppdrag: Styrelsemedlem Tickster AB, XNSE AB, Envitool AB och Kopparklinten AB.

Eget och närståendes innehav: 27 601 aktier

Niels Munk Hansen
Niels Munk Hansen
VD för Karnov Group Denmark
Niels Munk Hansen
Niels Munk Hansen (född 1971)

VD för Karnov Group Denmark sedan 2020

Utbildning: Master of Laws (LL.M) vid Köpenhamns universitet. MBA vid INSEAD.

Tidigare uppdrag/befattningar: VD för auxil.dk, VP Stations och DSB A/S

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande för Densou Media A/S

Eget och närståendes innehav: 4 651 aktier

Alexandra Åquist
Alexandra Åquist
VD för Norstedts Juridik
Alexandra Åquist
Alexandra Åquist (född 1973)

VD för Norstedts Juridik sedan 2020

Utbildning: Juridikstudier vid Stockholms universitet

Tidigare uppdrag/befattningar: Sverigechef för ARAG-koncernen och Head of Individual Fundraising på UNICEF Sverige

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 4 651 aktier

Jonathan Minzari
Jonathan Minzari
Chief Strategy and M&A Officer
Jonathan Minzari
Jonathan Minzari (född 1975)

Chief Strategy and M&A Officer samt ansvarig för fristående verksamheter sedan 2021

Utbildning: Master i företagsekonomi vid Copenhagen Business School

Tidigare uppdrag/befattningar: Olika ledande positioner inom Karnov Group sedan 2012, dessförinnan marknadschef på KPMG Danmark och Zitech samt konsult på Kunde & Co

Övriga pågående uppdrag: Flera styrelsepositioner i fristående bolag inom Karnov Group-koncernen

Eget och närståendes innehav: 0 aktier

Jan Ullerup
Jan Ullerup
Group CTO
Jan Ullerup
Jan Ullerup (född 1976)

Group Chief Technology Officer sedan december 2022.

Utbildning: Datamatiker vid Lyngby Uddannelsescenter

Tidigare uppdrag/befattningar: Vice President of Architecture på TDC Group samt Head of Development på Telmore.

Övriga pågående uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 3 544 aktier