Pontus Bodelsson
Pontus Bodelsson
VD och Koncernchef
Pontus Bodelsson
Pontus Bodelsson (född 1967)

VD och koncernchef sedan 2021

Utbildning: Master of Laws och Executive MBA

Tidigare uppdrag/befattningar: VD för mediekoncernen Sydsvenskan/HD samt Nationalencykolpedin/NE

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 15 000 aktier

Jonas Olin
Jonas Olin
CFO
Jonas Olin
Jonas Olin (född 1972)

Group CFO sedan 2022.

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, Lunds universitet.

Tidigare uppdrag/befattningar: CFO & Head of IR på Resurs Holding, CFO & Head of IR på Nordic Waterproofing Group.

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 8 000 aktier

Charlotte Arup
Charlotte Arup
Group Chief Human Resources Officer
Charlotte Arup
Charlotte Arup (född 1965)

Group Chief Human Resources Officer sedan 2017.

Utbildning: Juristexamen, Københavns Universitet.

Tidigare uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Tempus Heat A/S. HR manager i Kyocera Unimerco Tooling A/S.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Grosserer Gert Lassen & hustru Margrethe Familiefond och BHA Fonden.

Eget och närståendes innehav: 4 651 aktier

Jesper Kingo Christensen
Jesper Kingo Christensen
Group Chief Technology Officer
Jesper Kingo Christensen
Jesper Kingo Christensen (född 1970)

Group Chief Technology Officer sedan september 2018.

Utbildning: Master i datalogi och företagsekonomi, Copenhagen Business School.

Tidigare uppdrag/befattningar: Vice President for IT Planning i Pandora A/S och Chief Information Officer i Svitzer A/S samt IT Direktör i Oticon A/S.

Övriga pågående uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 4 650 aktier

Anne Nørvang Hansen
Anne Nørvang Hansen
Group Content Strategy
Anne Nørvang Hansen
Anne Nørvang Hansen (född 1969)

Group Content Strategy sedan 2012.

Utbildning: Masterexamen i moderna språk och företagsekonomi, Copenhagen Business School.

Tidigare uppdrag/befattningar: Olika roller i bolagets content team när Thomson Reuter’s var ägare.

Övriga pågående uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 576 396 aktier

 

Magnus Svernlöv
Magnus Svernlöv
Executive Manager for EHS entities
Magnus Svernlöv
Magnus Svernlöv (född 1963)

Executive manager for the EHS entities sedan maj 2019

Utbildning: MBA INSEAD Fontainebleau, Jur.kand. Stockholms Universitet, Civ.ing. elektroteknik Chalmers Tekniska Högskola och civ.ek. redovisning och finansiering Göteborgs universitet.

Tidigare uppdrag/befattningar: Grundare Notisum AB och Envitool (Shanghai) Management Consulting Co., Finansdirektör Nimbus Boats AB

Övriga pågående uppdrag: Styrelsemedlem Tickster AB, XNSE AB, Envitool AB och Kopparklinten AB.

Eget och närståendes innehav: 120,821

Niels Munk Hansen
Niels Munk Hansen
VD för Karnov Group Denmark
Niels Munk Hansen
Niels Munk Hansen (född 1971)

VD för Karnov Group Denmark sedan 2020

Utbildning: Master of Laws (LL.M) vid Köpenhamns universitet. MBA vid INSEAD.

Tidigare uppdrag/befattningar: VD för auxil.dk, VP Stations och DSB A/S

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande för Densou Media A/S

Eget och närståendes innehav: 4 651 aktier

Alexandra Åquist
Alexandra Åquist
VD för Norstedts Juridik
Alexandra Åquist
Alexandra Åquist (född 1973)

VD för Norstedts Juridik sedan 2020

Utbildning: Juridikstudier vid Stockholms universitet

Tidigare uppdrag/befattningar: Sverigechef för ARAG-koncernen och Head of Individual Fundraising på UNICEF Sverige

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 4 651 aktier

Jonathan Minzari
Jonathan Minzari
Chief Strategy and M&A Officer
Jonathan Minzari
Jonathan Minzari (född 1975)

Chief Strategy and M&A Officer samt ansvarig för fristående verksamheter sedan 2021

Utbildning: Master i företagsekonomi vid Copenhagen Business School

Tidigare uppdrag/befattningar: Olika ledande positioner inom Karnov Group sedan 2012, dessförinnan marknadschef på KPMG Danmark och Zitech samt konsult på Kunde & Co

Övriga pågående uppdrag: Flera styrelsepositioner i fristående bolag inom Karnov Group-koncernen

Eget och närståendes innehav: 0 aktier