Magnus Mandersson
Magnus Mandersson
Styrelseordförande
Magnus Mandersson
Magnus Mandersson (född 1959)

Styrelseordförande sedan mars 2018. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Next Biometric Group ASA. Styrelseledamot i Albert Immo Holding S.à.r.l., PMM Advisors S.A. och Interogo Foundation (Eng. supervisory council).

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Doro AB och Red Bee Media Sweden AB. Styrelseledamot i Lunds universitet. Vice verkställande direktör för Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Eget och närståendes innehav: 100 000 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Ulf Bonnevier
Ulf Bonnevier
Styrelseledamot
Ulf Bonnevier
Ulf Bonnevier (född 1964)

Styrelseledamot sedan februari 2018. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi och redovisning, Uppsala universitet. Ledarskapsutbildning (IFL), Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sommarsol Fastigheter AB, Sommarsol Holding AB och Sommarsol Holding 2 AB. CFO och vice verkställande direktör för Humana AB samt styrelseledamot i flera bolag inom Humana-koncernen.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i flera bolag inom Humana-koncernen. Bolagsman i BSH Administration Handelsbolag och Handelsbolaget Kropp och Hantverk.

Eget och närståendes innehav: 12 000 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Samuel Offer
Samuel Offer
Styrelseledamot
Samuel Offer
Samuel Offer (född 1983)

Styrelseledamot sedan februari 2018. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi och management, University of Oxford.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Prime Bidco Ltd. Investment professional i Rothschild & CO.

Tidigare uppdrag: Partner i förvaltare (Eng. general partner) av Change Capital Partners LLP.

Eget och närståendes innehav:

Oberoende i förhållande till Karnov och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Karnovs större aktieägare eftersom Samuel är anställd av FAPI.

Vivek Kumar
Vivek Kumar
Styrelseledamot
Vivek Kumar
Vivek Kumar (född 1975)

Styrelseledamot sedan juli 2015. Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i datavetenskap och nationalekonomi, University of Rochester. MBA, Harvard Business School.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Datix Limited, White Clarke Group och Voogd & Vouod Verzekeringen.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Kisimul Group Limited, Pirum Systems Limited och Autodata Group.

Eget och närståendes innehav:

Oberoende i förhållande till Karnov och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Karnovs större aktieägare eftersom Vivek är anställd av FAPI.

Lone Møller Olsen
Lone Møller Olsen
Styrelseledamot
Lone Møller Olsen
Lone Møller Olsen (född 1958)

Styrelseledamot sedan februari 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi och företagsekonomi, Copenhagen Business School. Statsauktoriserad revisor, Erhvervs- og Vækstministeriet i Danmark.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Jetpak AB, KNI A/S, Investeringsforeningen Bankinvest, Kapitalforeningen Bankinvest Vælger, Kapitalforeningen Pensiondanmark EMD, Kapitalforeningen BI Private Equity, Kapitalforeningen Bankinvest Select, Investeringsforeningen Bankinvest Engros och Investeringsforeningen BI. Direktör i LMO 5265 ApS.

Tidigare uppdrag: Delägare i Deloitte Danmark.

Eget och närståendes innehav: 6 976 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Mark Redwood
Mark Redwood
Styrelseledamot
Mark Redwood
Mark Redwood (född 1960)

Styrelseledamot sedan juni 2011.

Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi och redovisning, University of Manchester.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i CR7 Services Ltd och Barracuda FX Ltd.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Achilles Holdco Ltd, SSP Topco Ltd och BGPH Holdings Ltd. Styrelseledamot i CashFlows Europe Ltd, Reuters Ltd, Reuters Transaction Services Ltd och Tradeweb Markets LLC.

Eget och närståendes innehav: 2 086 186 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.