Pontus Bodelsson
Pontus Bodelsson
VD och Koncernchef
Pontus Bodelsson
Pontus Bodelsson (född 1967)

VD och koncernchef sedan 2021

Utbildning: Master of Laws och Executive MBA

Tidigare uppdrag/befattningar: VD för mediekoncernen Sydsvenskan/HD samt Nationalencykolpedin/NE

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 52 000 aktier

Magnus Hansson
Magnus Hansson
CFO
Magnus Hansson
Magnus Hansson (född 1973)

CFO sedan juni 2023

Utbildning: Civilekonom vid Jönköpings universitet

Tidigare uppdrag/befattningar: CFO på Lime Technologies

Övriga pågående uppdrag: Ägare av Östersjövägen Invest AB

Eget och närståendes innehav: 3 774 aktier

Guillaume Deroubaix
Guillaume Deroubaix
VD för Region Syd
Guillaume Deroubaix
Guillaume Deroubaix (född 1970)

VD för Region Syd (Frankrike, Spanien och Portugal) sedan 2023

Utbildning: LL.M. (Master of Laws) vid Dijons universitet

Tidigare uppdrag/befattningar: Operativ chef på LexisNexis Frankrike och VD för LexisNexis MENA

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 11 160 aktier

Alexandra Åquist
Alexandra Åquist
VD för Region Nord
Alexandra Åquist
Alexandra Åquist (född 1973)

VD för Region Nord (Sverige och Danmark) sedan 2023

Utbildning: Juridikstudier vid Stockholms universitet

Tidigare uppdrag/befattningar: Sverigechef för ARAG-koncernen och Head of Individual Fundraising på UNICEF Sverige

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 4 651 aktier

Anne Nørvang Hansen
Anne Nørvang Hansen
Group Content Strategy and Quality
Anne Nørvang Hansen
Anne Nørvang Hansen (född 1969)

Group Content Strategy and Quality sedan 2012.

Utbildning: Masterexamen i moderna språk och företagsekonomi, Copenhagen Business School.

Tidigare uppdrag/befattningar: Olika roller i bolagets content team när Thomson Reuter’s var ägare.

Övriga pågående uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 592 163 aktier

 

Charlotte Arup
Charlotte Arup
Group Chief Human Resources Officer
Charlotte Arup
Charlotte Arup (född 1965)

Group Chief Human Resources Officer sedan 2017.

Utbildning: Juristexamen, Københavns Universitet.

Tidigare uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Tempus Heat A/S. HR manager i Kyocera Unimerco Tooling A/S.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Grosserer Gert Lassen & hustru Margrethe Familiefond och BHA Fonden.

Eget och närståendes innehav: 24 192 aktier

Jan Ullerup
Jan Ullerup
Group CTO
Jan Ullerup
Jan Ullerup (född 1976)

Group Chief Technology Officer sedan december 2022.

Utbildning: Datamatiker vid Lyngby Uddannelsescenter

Tidigare uppdrag/befattningar: Vice President of Architecture på TDC Group samt Head of Development på Telmore.

Övriga pågående uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 7 548 aktier

Niels Munk Hansen
Niels Munk Hansen
Chief Strategic Development Officer
Niels Munk Hansen
Niels Munk Hansen (född 1971)

Chief Strategic Development Officer sedan 2023

Utbildning: Master of Laws (LL.M) vid Köpenhamns universitet. MBA vid INSEAD.

Tidigare uppdrag/befattningar: VD för auxil.dk, VP Stations och DSB A/S

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande för Densou Media A/S

Eget och närståendes innehav: 19 388 aktier

Magnus Svernlöv
Magnus Svernlöv
Verkställande chef EHS och Integration Lead Region South
Magnus Svernlöv
Magnus Svernlöv (född 1963)

Executive manager for the EHS entities sedan maj 2019

Utbildning: MBA INSEAD Fontainebleau, Jur.kand. Stockholms Universitet, Civ.ing. elektroteknik Chalmers Tekniska Högskola och civ.ek. redovisning och finansiering Göteborgs universitet.

Tidigare uppdrag/befattningar: Grundare Notisum AB och Envitool (Shanghai) Management Consulting Co., Finansdirektör Nimbus Boats AB

Övriga pågående uppdrag: Styrelsemedlem Tickster AB, XNSE AB, Envitool AB och Kopparklinten AB.

Eget och närståendes innehav: 3 774 aktier

Jonathan Minzari
Jonathan Minzari
Chief Emerging Ventures and M&A Officer
Jonathan Minzari
Jonathan Minzari (född 1975)

Chief Emerging Ventures and M&A Officer sedan 2023

Utbildning: Master i företagsekonomi vid Copenhagen Business School

Tidigare uppdrag/befattningar: Olika ledande positioner inom Karnov Group sedan 2012, dessförinnan marknadschef på KPMG Danmark och Zitech samt konsult på Kunde & Co

Övriga pågående uppdrag: Flera styrelsepositioner i fristående bolag inom Karnov Group-koncernen

Eget och närståendes innehav: 4 111 aktier