1867

Den första juridiska tidskriften lanserades i Danmark; en rättsfallsöversikt som kom ut veckovis och som beskrev de viktigaste domarna från de högsta domstolarna.

1924

Magnus Karnov ger ut den första utgåvan av samlade lagar med ambitionen att göra rättslig information mer vida tillgänglig. Publikationen hette “Var mans lagsamling” (Da. ‘Hvermands lovsamling’).

1948

Den fjärde utgåvan av Magnus Karnovs lagsamling publiceras under det nya namnet ”Karnovs Lagsamling”, vilket den heter fortfarande idag. Lagsamlingen har nu expertkommentarer för bättre tolkning.

2001

Karnov online lanseras och ger yrkesmässiga i Danmark och Sverige möjlighet att göra juridisk forskning online. Detta är starten på en unik digital strategi.

2012

Karnov Group förvärvar VJS, ett svenskt företag inom juridisk fortbildning.
Karnov Group knoppas av från Thomson Reuters, och förvärvas av investmentbolaget GMT.

2013

Karnov Group förvärvar Magnus Informatik från Wolters Kluwer, och stärker sin närvaro på redovisningsmarknaden i Danmark.

2015

Five Arrows Principal Investment (FAPI) förvärvar Karnov Group från GMT.

2016

Karnov Group förvärvar Notisum. Man tar härmed steget in på marknaden för arbetsflöden avseende kravefterlevnad och bygger vidare på befintlig expertis inom juridiska informationslösningar.

2017

Karnov Group gör en investering i Change Board Member, den första riktigt internationella lösningen i Karnov Group-portföljen.

2018

Karnov Group förvärvar Norstedts Juridik AB i Sverige, vilket stärker kunderbjudandet genom att nätverket av expertförfattare utökas väsentligt samtidigt som innehållserbjudandet breddas.

Karnov förvärvar även 40 procent av aktierna i det nystartade danska juridiska techbolaget BELLA Intelligence ApS som utvecklar en ny lösning som optimerar processen för hantering av konkursbon.

2019

Karnov Group noterades på Nasdaq Stockholm under tickern ”KAR” och lanserade den nya JUNO-plattformen på den svenska marknaden. Vidare investerade Karnov Group i det legala startupbolaget ProcurementLink ApS

2020

Karnov Group investerar i Ante ApS, en dansk teknologileverantör specialiserad inom sökalgoritmer och vidgade sitt tjänsteutbud med vertikalen juridiska affärssystem genom det nya bolaget LEXNordics AB. Karnov Group expanderade också geografiskt till Norge genom en minoritetsinvestering i Karnov Group Norway AS, som erbjuder legala tjänster

2021

Karnov Group förvärvar det norska bolaget DIBkunnskap, en marknadsledande leverantör av digitala arbetsflödesverktyg för skatt och redovisning. Vidare gjorde Karnov Group teknikförvärv av Onlaw. Karnov Group expanderade även geografiskt till Frankrike genom förvärvet av Echoline, en leverantör av regelefterlevnadlösningar inom EHS.