Årsstämman 2023 omvalde PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97 Stockholm) som Karnovs revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Martin Johansson är huvudansvarig revisor sedan 2022 och är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.