Årsstämman 2021 omvalde PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97 Stockholm) som Karnovs revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Aleksander Lyckow har varit huvudansvarig revisor sedan 2015 och är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.