Finansiell kalender

Tyst period

Karnov iakttar en tyst period med början 30 dagar före offentliggörandet av respektive kvartalsrapport. Under denna period avstår bolagets representanter från att träffa finansiella medier, analytiker och investerare samt svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.