Lagligt och rättvist

Dina personuppgifter kommer att hanteras på ett rättvist och lagligt sätt – med dina rättigheter i fokus.

Ändamålsenligt

Vi samlar in personuppgifter för specifika och lagliga ändamål. Personuppgifterna kommer endast att användas till de ändamål de har samlats in för.

Transparent

När vi samlar in personuppgifter från dig eller via andra källor, försäkrar vi oss om att du får den nödvändiga informationen som stämmer överens med den gällande lagstiftningen. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig.

Minimering av data

Alla personuppgifter ska vara relevanta- och begränsade till det ändamål som de har samlats in för.

Korrekt

Personuppgifter, som vi samlar in, ska vara korrekta, och när det är nödvändigt – helt uppdaterade.

Tidsbegränsat

Personuppgifter kommer att behandlas som personidentifierare, så länge som det är nödvändigt för ändamålet som de har samlats in för. Karnov Group har tillvägagångssätt på plats som ser till att personuppgifter raderas på rätt sätt.

Sekretess

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Karnov Group garanterar konfidentialitet genom att försäkra att alla medarbetare är införstådda med att personuppgifter är sekretessbelagda, och att alla berörda medarbetare får utbildning i hur personuppgifter ska behandlas.

Hur används dina personuppgifter?

Karnov Group är mån om att skydda din integritet när du besöker denna och andra av Karnovs Groups webbsidor på internet. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som görs när du besöker hemsidorna och utnyttjar Karnovs tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Karnov Group AB, org. nr. 559016-9016, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Karnov. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t. ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Karnov använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Karnovs samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där du lämnar får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.

Om du blir prenumerant på pressmeddelanden

Om du väljer att prenumerera på våra pressmeddelanden kommer du att bli ombedd att ange din mailadress. Din information kommer att användas i syfte administrera pressmeddelandena. Om du väljer att avsluta din prenumeration kommer dina personuppgifter att raderas.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Karnov Group har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Dina rättigheter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Karnov Group på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som Karnov Group har registrerade om dig.

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar ta emot fortsatt information från Karnov Group. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Karnov Group kan ha mot dig.

För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Karnov Group. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa dina önskemål enligt följande:

Via e-post till kundeservice@karnovgroup.com

Information om cookies

Du kan läsa mer här om hur Karnov Group behandlar cookies (elektronisk information om ditt besök på hemsidan).