• Vårt värdeerbjudande

    Inom Karnov Group har vi en gedigen förståelse för komplexiteten i våra kunders verksamhet. Genom ett brett utbud av information och arbetsflödeslösningar strävar vi efter att skapa värde inom huvudområdena för våra användares arbetssituationer.

Mediaoberoende värdeskapande

Arbetet som utförs av jurister, revisorer, skatterådgivare, akademiker, domare och statliga tjänstemän drivs av ett behov av noggrannhet, pålitlighet och kvalitet. Genom ett brett utbud av information och arbetsflödeslösningar strävar vi efter att skapa värde inom huvudområdena för våra användares arbetssituationer. Detta gör vi oberoende av media och med ett ständigt fokus på att leverera högsta möjliga kvalitetsnivå.

Förståelse för våra kunders behov

Lärande

Karnov strävar efter att leverera skräddarsydda online- och offlinelösningar för lärande inom specifika ämnesområden anpassade för både akademiska förhållanden och för yrkesutövares löpande fortbildning. Karnovs förlagsverksamheter i Danmark och Sverige har i mer än 100 år levererat innehåll till studenter och yrkesverksamma.

Utredning

Oavsett om det gäller att hitta det rättsfall som stöder ett argument eller om det rör sig om att förstå skälen bakom en viss lagändring, är Karnovs ambition att tillhandahålla de insikter som behövs. Fler än 1 500 expertförfattare ingår i vårt nätverk.

Kunskap

Genom våra lösningar inom arbetsflödeshantering och genom omvärldsbevakning strävar Karnov efter att tillhandahålla verktyg för effektiva och tillförlitliga processer och beslut. Karnovs utbud inom arbetsflödeshantering omfattar verktyg för regelefterlevnad inom miljö och hälsoskydd, verktyg för komplexa skatte- och redovisningsfrågor och olika verktyg för att hålla yrkesverksamma uppdaterade om ny lagstiftning och rättspraxis.