Så här vill vi växa vår verksamhet

Vår tillväxtstrategi innefattar ett antal strategiska initiativ som syftar till att underlätta för Karnov att utöka vår kärnverksamhet i Danmark och Sverige samt växa inom närliggande vertikaler och expandera geografiskt i framtiden. Tillväxtstrategin bygger på våra viktigaste styrkor och visionen att våra kunder ska kunna fatta bättre beslut, snabbare. Strategin understödjs av Karnovs befintliga nätverk av expertförfattare, informationskällor, kunder och samarbetspartners. Dessa faktorer är nyckelkomponenter i Karnovs historia och framtid, i vilka Karnov har investerat i decennier.

Strategiska möjliggörare

Karnov investerar löpande i olika strategiska initiativ som ska göra det möjligt för oss att genomföra vår tillväxtstrategi.

  • Digitalisering
  • Koncerngemensam struktur för service och styrning
  • Människor och företagskultur
  • Varumärkesstrategi
  • Go-to-market strategi