Investor Relations

Karnov Investor Relations-funktion förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning och Karnovs kommunikationspolicy.

Karnov presenterar bolaget och dess finansiella utveckling i samband med publicering av kvartalsvisa delårsrapporter. Viktiga händelser som sker i bolaget publiceras genom distribution av pressmeddelanden. Karnov håller regelbundna träffar med aktieägare, analytiker och potentiella investerare samt deltar i seminarier.

Tyst period

Karnov iakttar en tyst period med början 30 dagar före offentliggörandet av respektive kvartalsrapport. Under denna period avstår bolagets representanter från att träffa finansiella medier, analytiker och investerare samt svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.