Magnus Mandersson
Magnus Mandersson
Styrelseordförande
Magnus Mandersson
Magnus Mandersson (född 1959)

Styrelseordförande sedan mars 2018. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Next Biometric Group ASA. Styrelseledamot i Albert Immo Holding S.à.r.l., PMM Advisors S.A. och Interogo Foundation (Eng. supervisory council).

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Doro AB och Red Bee Media Sweden AB. Styrelseledamot i Lunds universitet. Vice verkställande direktör för Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Eget och närståendes innehav: 100 000 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Ulf Bonnevier
Ulf Bonnevier
Styrelseledamot
Ulf Bonnevier
Ulf Bonnevier (född 1964)

Styrelseledamot sedan februari 2018. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi och redovisning, Uppsala universitet. Ledarskapsutbildning (IFL), Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sommarsol Fastigheter AB, Sommarsol Holding AB och Sommarsol Holding 2 AB. CFO och vice verkställande direktör för Humana AB samt styrelseledamot i flera bolag inom Humana-koncernen.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i flera bolag inom Humana-koncernen. Bolagsman i BSH Administration Handelsbolag och Handelsbolaget Kropp och Hantverk.

Eget och närståendes innehav: 12 000 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Samuel Offer
Samuel Offer
Styrelseledamot
Samuel Offer
Samuel Offer (född 1983)

Styrelseledamot sedan februari 2018. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi och management, University of Oxford.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Prime Bidco Ltd. Investment professional i Rothschild & CO.

Tidigare uppdrag: Partner i förvaltare (Eng. general partner) av Change Capital Partners LLP.

Eget och närståendes innehav:

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Vivek Kumar
Vivek Kumar
Styrelseledamot
Vivek Kumar
Vivek Kumar (född 1975)

Styrelseledamot sedan juli 2015. Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i datavetenskap och nationalekonomi, University of Rochester. MBA, Harvard Business School.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Datix Limited, White Clarke Group och Voogd & Vouod Verzekeringen.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Kisimul Group Limited, Pirum Systems Limited och Autodata Group.

Eget och närståendes innehav:

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Lone Møller Olsen
Lone Møller Olsen
Styrelseledamot
Lone Møller Olsen
Lone Møller Olsen (född 1958)

Styrelseledamot sedan februari 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi och företagsekonomi, Copenhagen Business School. Statsauktoriserad revisor, Erhvervs- og Vækstministeriet i Danmark.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Jetpak AB, KNI A/S, Investeringsforeningen Bankinvest, Kapitalforeningen Bankinvest Vælger, Kapitalforeningen Pensiondanmark EMD, Kapitalforeningen BI Private Equity, Kapitalforeningen Bankinvest Select, Investeringsforeningen Bankinvest Engros och Investeringsforeningen BI. Direktör i LMO 5265 ApS.

Tidigare uppdrag: Delägare i Deloitte Danmark.

Eget och närståendes innehav: 6 976 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Mark Redwood
Mark Redwood
Styrelseledamot
Mark Redwood
Mark Redwood (född 1960)

Styrelseledamot sedan juni 2011.

Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi och redovisning, University of Manchester.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i CR7 Services Ltd och Barracuda FX Ltd.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Achilles Holdco Ltd, SSP Topco Ltd och BGPH Holdings Ltd. Styrelseledamot i CashFlows Europe Ltd, Reuters Ltd, Reuters Transaction Services Ltd och Tradeweb Markets LLC.

Eget och närståendes innehav: 2 086 186 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.