Magnus Mandersson
Magnus Mandersson
Styrelseordförande
Magnus Mandersson
Magnus Mandersson (född 1959)

Styrelseordförande sedan mars 2018. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Tampnet AS. Styrelseledamot i Albert Immo Holding S.à.r.l., PMM Advisors S.A. och Interogo Foundation (Eng. supervisory council). Senior Independent Director i Helios Towers Africa Plc.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Next Biometric Group ASA, Doro AB och Red Bee Media Sweden AB. Styrelseledamot i Lunds universitet. Vice verkställande direktör för Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Eget och närståendes innehav: 174 842 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Loris Barisa
Loris Barisa
Styrelseledamot
Loris Barisa
Loris Barisa (född 1966)

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Teknisk gymnasieexamen

Övriga pågående uppdrag: Förmögenhetsförvaltare på Coeli

Tidigare uppdrag: Verksamhetschef (Europa) & medlem av operativa utskottet Thomson Reuters (marknad), Styrelseordförande för Finwire AB

Eget och närståendes innehav: 10 000 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledning och Karnovs större aktieägare.

Ulf Bonnevier
Ulf Bonnevier
Styrelseledamot
Ulf Bonnevier
Ulf Bonnevier (född 1964)

Styrelseledamot sedan februari 2018. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi och redovisning, Uppsala universitet. Ledarskapsutbildning (IFL), Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: CFO för Tampnet.

Tidigare uppdrag: CFO och vice verkställande direktör för Humana AB samt styrelseledamot i flera bolag inom Humana-koncernen. Landschef för Ipsos. CFO Western Europe för Synovate. VD för Wolters Kluwer Scandinavia.

Eget och närståendes innehav: 27 000 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Lone Møller Olsen
Lone Møller Olsen
Styrelseledamot
Lone Møller Olsen
Lone Møller Olsen (född 1958)

Styrelseledamot sedan februari 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi och företagsekonomi, Copenhagen Business School. Statsauktoriserad revisor, Erhvervs- og Vækstministeriet i Danmark.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Jetpak AB, KNI A/S, Investeringsforeningen Bankinvest, Kapitalforeningen Bankinvest Vælger, Kapitalforeningen Pensiondanmark EMD, Kapitalforeningen BI Private Equity, Kapitalforeningen Bankinvest Select, Investeringsforeningen Bankinvest Engros och Investeringsforeningen BI. Direktör i LMO 5265 ApS.

Tidigare uppdrag: Delägare i Deloitte Danmark.

Eget och närståendes innehav: 11 976 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Salla Vainio
Salla Vainio
Styrelseledamot
Salla Vainio
Salla Vainio (född 1969)

Styrelseledamot sedan maj 2020. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Utbildning: Masterexamen i ekonomi, Helsingfors Handelshögskola

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot för FCG Ltd och Stiftelsen för Handelshögskolan i Helsingfors. Medlem i Direktörsinstitutet Finland.

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör för Marketing Clinic, Fondia Plc samt SanomaPro. Styrelseledamot i QPR Software Plc, A-Lehdet Ltd. Styrelseordförande i Motiva Ltd.

Eget och närståendes innehav: 6 000 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov, bolagsledningen och Karnovs större aktieägare.

Ted Keith
Ted Keith
Styrelseledamot
Ted Keith
Ted Keith (född 1987)

Styrelseledamot sedan oktober 2023

Utbildning: Kandidatexamen vid Massachusetts Institute of Technology och en MBA från Harvard Business School

Övriga pågående uppdrag: Partner och fondförvaltare på Long Path Partners, föreläsare vid MIT Sloan School of Management 

Tidigare uppdrag: Olika positioner på Blackstone Group och Berkshire Partners

Egna och närståendes innehav: 0 aktier

Oberoende i förhållande till Karnov och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Karnovs större aktieägare.