• Börsnotering

    Den 20 mars 2019 offentliggjorde Karnov Group AB (publ) avsikten att notera Karnovs aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel i Karnov-aktien var den 11 april 2019 under kortnamnet ”KAR”.

Viktiga datum

29 mars 2019
Offentliggörande av prospekt
1-9 april 2019
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige
1-10 april 2019
Anmälningsperiod för institutionella investerare
11 april 2019
Första dag för handel på Nasdaq Stockholm
15 april 2019
Likviddag

Finansiella rapporter and presentationer