• Press

  Välkommen till Karnov Groups nyheter där du hittar de senaste pressmeddelandena. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 • Karnov-Group
  5 januari, 2021

  Karnov Group tillträder aktierna i DIBkunnskap AS och genomför riktad nyemission

  Karnov Group AB (publ) har i dag slutfört förvärvet av DIBkunnskap AS och är nu legal ägare av bolaget. Bolaget är från i dag konsoliderat i koncernens räkenskaper. För att uppfylla köpeavtalet har styrelsen i Karnov Group AB (publ) beslutat att genomföra en riktad nyemission av 178 675 stamaktier till Quality Base AS, säljaren av DIBkunnskap AS.
  Läs mer
 • Karnov-Group
  14 december, 2020

  Karnov Group förvärvar den marknadsledande norska leverantören av digitala arbetsflöden DIBkunnskap AS

  Karnov Group AB (publ) har idag ingått avtal att förvärva 100% av aktierna i det marknadsledande bolaget DIBkunnskap AS (DIB) som levererar digitala arbetsflödeslösningar. Transaktionen är i linje med Karnov Groups strategi att genomföra utvalda och värdeökande förvärv och förvärvet beräknas att bidra positivt till vinsten per aktie från och med 2022. Förvärvet kommer huvudsakligen att betalas kontant och till viss del genom en riktad nyemission till aktieägarna av DIB, och kommer att göras inom ramen för Karnov Groups målsättning om nettoskuldsättningsgrad. Genom förvärvet stärks Karnov Groups position som ledande leverantör av juridiska informationstjänster i Skandinavien. Fullbordande av transaktionen är villkorat av ett antal villkor, däribland bolagets resultat fram till fullbordandet, och transaktionen beräknas att fullbordas den 5 januari 2021.
  Läs mer

Luise Gramkov de Kort

Head of Group PR
luise.dekort@karnovgroup.com
Telefon: +45 22 55 77 31

Prenumerera via e-post

Då du prenumererar på våra pressmeddelanden behandlar vi dina personuppgifter för att tillmötesgå din begäran. Läs vår Integritetspolicy.