Karnov Group – mångfald och jämställdhet

På Karnov Group är fördelningen mellan män och kvinnor nära 50/50 oavsett nivå (medarbetare-, chefs- och styrelsenivå). Vår rekryteringspolicy tydliggör att Karnov Group ska säkerställa att vi rekrytera de bästa medarbetarna oavsett kön, nationalitet, religiös tillhörighet, sexuell orientering eller etnicitet. Genom att hela tiden ha ett starkt fokus på att hitta och rekrytera personer med rätt attityd, kunskap och erfarenhet säkerställer vi en objektiv rekryteringsprocess.

 

Vår vision

Karnov Group anser att de mest framgångsrika företagen speglar samhället som helhet. Att vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla är en av hörnstenarna bakom vår tillväxt och en vi ser det som en konkurrensfördel.

Därför vill vi:

  • reflektera mångfalden i vårt samhälle på alla nivåer i vår organisation
  • ha ledare som aktivt uppmuntrar till mångfald och inkludering i sitt dagliga ledarskap
  • bli sedd och uppmärksammad som en inkluderade och jämställd arbetsplats

 

Vår strategi

Vi arbetar för att skapa en jämställd arbetsplats. Kön, ålder, fysiska färdigheter, sexuella preferenser, etnicitet och religiös tillhörighet ska inte påverka rekryteringsprocessen eller karriärmöjligheterna för medarbetare i vårt företag.

Det gör vi genom att:

  • rekrytera från en diversifierad och bred kandidatbas
  • utbilda och stödja chefer för att säkerställa mångfald i rekryteringsprocessen
  • säkerställa att policys och processer för att samarbeta finns på plats för att stödja och stärka dialog om mångfald
  • tydlig internkommunikation till medarbetare