På Kapitalmarknadsdagen kommer Karnov Group att presentera koncernens strategiska prioriteringar och framtida målsättningar. Medlemmar av ledningsgruppen kommer att fördjupa sig i exempelvis affärsmöjligheter i Region Syd och Region Nord, hur Karnov anammar möjligheterna med Artificiell Intelligens (AI) samt koncernens strategier rörande tillväxt, ESG, content och innovation.    

Kapitalmarknadsdagen hålles fysiskt i Stockholm. En inspelning av Kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgänglig på Karnov Groups hemsida i efterhand.

Plats: Inderes Stage, Västra Trädgårdsgatan 19, Stockholm, Sverige

Datum och tid: Den 5 oktober 2023 mellan 11.30 – 16.00. Mingellunch mellan 11.30 – 12.00 och därefter första presentation.

Länk till anmälan: https://ir.financialhearings.com/karnov-group-cmd-2023/register. Var vänlig att registrera dig senast den 28 september 2023.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 17.30 CEST den 16 augusti 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.