Koncernens delårsrapport för perioden januari – mars 2021 kommer att publiceras onsdagen den 5 maj 2021 runt kl. 08:00 CEST. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 CEST samma dag där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q1-2021.

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 74
DK: +45 7 815 0109
NO: +47 2 350 0236
UK: +44 333 300 92 64
US: +1 833 526 8382

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
+45 52 19 65 52
erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 08.30 CET den 22 april 2021.