Koncernens halvårsrapport för perioden januari – juni 2020 kommer att publiceras onsdagen den 26 augusti 2020 runt kl. 08:00 CEST. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 CEST samma dag där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q2-2020 

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 566 426 95
DK: +45 7 872 3250
UK: +44 333 300 90 32
US: +1 833 526 8383

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
+45 52 19 65 52
erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 14.00 CEST den 13 augusti 2020.