Koncernens halvårsrapport för perioden januari – juni 2021 kommer att publiceras torsdagen den 26 augusti 2021 runt kl. 08:00 CEST. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 CEST samma dag där VD Pontus Bodelsson och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q2-2021.

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

DK: +4578150107
SE: +46850558365
NO: +4723963688
UK: +443333009263
US: +16467224956

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
+45 52 19 65 52
erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 08.30 CET den 12 augusti 2021.