Karnov Groups delårsrapport för perioden januari – juni 2019 kommer att publiceras torsdagen den 29 augusti 2019 runt kl. 08:00 CET. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 samma dag där vd Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande webblänk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen.:
https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q2-2019

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 65

DK: +45 7 815 0109

UK: +44 333 300 92 61

US: +1 844 625 1570

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Ödman, Head of Investor Relations

Telefon: +46 708 32 09 33

E-post: mats.odman@karnovgroup.com 

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augustil 2019 kl. 08:15 CET.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.