Koncernens bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021 kommer att publiceras onsdagen den 23 februari 2022 runt kl. 08:00 CET. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 CET samma dag där VD Pontus Bodelsson och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q4-2021.

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46850558359
DK: +4582333194
NO: +4723500236
UK: +443333009032
US: +1 6319131422 PIN-kod endast för de som ringer in från amerikanskt nummer: 10378149#

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för publicering den 10 februari 2022 klockan 08.00 CET.