Koncernens bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019 kommer att publiceras fredagen den 21 februari 2020 runt kl. 08:00 CET. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 9.00 CET samma dag där vd Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: 

https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q4-2019  

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

DK: +4578150110
SE: +46850558369
UK: +443333009263
US: +18335268381

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Ödman, Head of Investor Relations

Telefon: +46 708 32 09 33

E-post: mats.odman@karnovgroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 08:15 CET.