Karnov Group har investerat 15 MNOK och båda ägarna har åtagit sig att tillskjuta ytterligare medel. Karnov Group kommer att stödja bolaget med sin erfarenhet som marknadsledande inom legala informationstjänster i både Danmark och Sverige. Vidare kommer Karnov Group undersöka på vilka sätt koncernens befintliga erbjudande kan bidra till att det norska bolaget växer framgångsrikt på sin marknad. Marknadslansering beräknas ske under det andra halvåret 2021.

Karnov Groups VD och koncernchef, Flemming Breinholt säger:

”Vi har följt Strawberry Laws progressiva tillvägagångssätt för att etablera sig på den norska marknaden för legala informations­tjänster under de senaste sex månaderna. Flera bra diskussioner har visat att Karnov Group och Strawberry Law delar en hög ambitionsnivå och synen på hur man skapar goda verksamhetsresultat tillsammans genom att nyttja styrkorna hos respektive företag. Jag beundrar Strawberry Laws djupa insikter i de lokala behoven hos de juridiskt verksamma i Norge, med vilka de har starka relationer. Detta är sannerligen en spännande möjlighet för Karnov Group, och vi ser fram emot de fortsatta samarbetena och att utveckla samt växa tillsammans under namnet Karnov Group Norway AS.”

Petter Stordalen, huvudägare i Strawberry Publishing säger:
“Vi har arbetat nära med Flemming och Karnov Group under en längre tid, och efter att våra anställda kom på plats i början av mars har utvecklingen accelererat. I branschen för legal information är Karnov i en klass för sig själv, och nu får vi möjlighet att förena våra resurser och idéer för den norska marknaden med Karnovs kunnande och erfarenheter. Jag har alltid betraktat Norden som ett land, och anser att en lösning med kunnande och erfarenheter från tre länder kommer att vara verkligen attraktivt för både kunder och expertförfattare”.

Bolagets erbjudande för legala undersökningar kommer att baseras på ett plattformssamarbete mellan Strawberry Law och Lovdata, en ledande norsk leverantör av legal information. Lovdata är en privat stiftelse som grundades 1981 av det norska justitie­departementet och den juridiska fakulteten vid Oslo universitet. Strawberry Law grundades av Strawberry Publishing med målsättningen att förbättra hur legal information distribueras och används i Norge.

Knut Brundtland, styrelseordförande för Strawberry Law:

”Vi är glada att kunna återlansera varumärket Karnov i Norge och bedömer att samarbetet med en så stark skandinavisk aktör kommer hjälpa oss att snabbt få momentum på den lokala marknaden.
Plattformssamarbetet med Lovdata är en viktig milstolpe för Strawberry Law eftersom att det är den mest använda lösningen för legal information på den norska marknaden, med utmärkt hög nöjdhetsnivå bland dess användare. ”
För ytterligare upplysningar:

Karnov Group

Flemming Breinholt, VD och koncernchef
+45 3374 1202
flemming.breinholt@karnovgroup.com

Strawberry Law

Knut Brundtland, Styrelseorförande
Telefon: +47 40 06 20 20​
E-mail: knut.brundtland@abgsc.no
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades för offentliggörande kl. 8:30 CET den 27 mars 2020.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Strawberry Law: Det nordiska bokförlaget, Strawberry Publishing, har på kort tid etablerat ett varumärke som har dragit till sig några av Nordens mest ansedda expertförfattare. Dotterbolaget, Strawberry Law, tillkom för att utmana de etablerade företagen inom den norska branschen för legal information, både inom online och offline.  Knut Brundtland engagerades som styrelseordförande och företaget har redan värvat några av de ledande redaktionella och tekniska experterna inom den norska branschen för legala informationstjänster. Strawberry Law har en långsiktig ambition att bli det givna valet för verksamma inom juridik i Norge.