De uppdaterade finansiella målen är:

  • En årlig organisk nettoomsättningstillväxt om 4-6 procent på medellång sikt;
  • En justerad EBITA-marginal som överskrider 25 procent på medellång sikt och 30 procent på lång sikt;
  • En nettoskuldsättning exklusive leasingskulder som inte överskrider 3,0 gånger justerad EBITDA LTM.

 

Styrelsen har vidare beslutat om en uppdaterad utdelningspolicy. Målsättningen är att distribuera 30-50 procent av koncernens nettoresultat, efter att hänsyn har tagits till bolagets skuldsättning samt tillväxtmöjligheter (inklusive förvärv).

 

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson kl. 07.45 CEST den 5 oktober 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.