Onlaw tillhandahåller intelligenta applikationer som gör kvaliteten och samarbetet kring juridiska dokument enklare och effektivare. För närvarande fokuserar Onlaw främst på marknadsföring och vidareutveckling av deras Microsoft Word-tillägg, Onlaw Link, som automatiskt tilldelar hyperlänkar till juridiska referenser som skapats i Word. Applikationen gör det således möjligt för användare att arbeta mer effektivt med juridiska dokument och adderar säkerhet att korrekta juridiska referenser finns och används.

Onlaw ApS kommer att bli ett integrerat Karnov Group-bolag genom en fusion. Onlaw-produkterna kommer marknadsföras genom Karnov Group Denmark och Norstedts Juridik.

Förvärvet baseras på att omsättning hänförlig till Onlaw skall delas under en femårsperiod. Förvärvet förväntas ha marginell inverkan på omsättningen 2021 och ha full effekt från och med 2022.

Karnov Groups VD och koncernchef, Flemming Breinholt:
Vi ser spännande möjligheter att kombinera Onlaws teknologi med Karnov Groups omfattande innehåll. Förvärvet passar perfekt in i Karnov Groups strategi att introducera nischade produkter som tillägg till våra juridiska plattformar, vilket ökar tillgängligheten och värdet av innehållet och insikterna vi tillhandahåller, och vi ser fram emot att förverkliga potentialen i samarbetet med Jens.”

Delägare och CEO för Onlaw ApS, Jens Madsen
Att Onlaw blir del av Karnov Groups produktportfölj passar hand i handske med vår ursprungliga avsikt att göra arbetet med juridisk information enklare och smidigare. Genom tillgång till Karnov Groups unika databas av legala källor och expertis kommer vi kunna utveckla produkter vi tidigare bara vågade drömma om.”

Jens Madsen, delägare och CEO för Onlaw ApS, kommer att ansluta sig till Karnov Group med ansvar för att vidareutveckla applikationen till marknadslansering i Karnov Groups produktportfölj. Integrationen av Onlaw Link till Karnov Groups produktportfölj kommer att vara klar under 2021, varefter den kommer att erbjudas som ett tillägg till de danska kunderna och användarna. Därefter kommer utvecklingen för den svenska produktportföljen att påbörjas. Med tiden kommer samarbete med andra Karnov Group-anslutna varumärken att undersökas.

För ytterligare upplysningar:

Karnov Group

Luise Gramkov de Kort, Group PR & Branding
Telefon: +45 22 55 77 31
E-post: luise.dekort@karnovgroup.com

Onlaw ApS
Jens Madsen, Co-owner and CEO
Telefon: +45
60 61 59 51
E-post: jens@onlaw.dk

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 15.00 CET den 24 februari 2021.

Onlaw ApS grundades i Köpenhamn 2017 med målsättningen att demokratisera tillgång till juridisk information. Genom att använda sig av maskininlärning och annan teknik syftar Onlaw till att utveckla intelligenta analysverktyg för jurister som minskar manuella resurser och effektiviserar det dagliga arbetet.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics och DIBkunnskap, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.