Karnov Group investerade inledningsvis i Ante ApS i januari 2020 genom att förvärva 25% av aktierna i bolaget. Investeringen var del av Karnov Groups strategi att etablera en bred teknologiplattform som skapar ytterligare relevans och effektivitet för professionella yrkesverksamma inom juridisk information.

Pontus Bodelsson, VD för Karnov Group kommenterar:

”Vi har följt Antes utveckling med stort intresse under de senaste 1,5 åren. Antes teknologi har gett bra respons på marknaden och vi ser goda synergier i att låta Ante arbeta närmare varandra Karnov Groups kärnverksamhet. Investeringen kommer möjliggöra ett närmare samarbete, både vad gäller marknadsaktiviteter och produktutvecklingsstrategi.” 

Sedan den ursprungliga investeringen har Ante arbetat med att förbättra teknikplattformen och upplevt stort intresse från marknaden. Speciellt kunskapsplattformen AnteInHouse, som underlättar sökning i både interna och externa dokument, ses som värdefull för jurister i Danmark. Anonymiseringsverktyget, AnteAnonymous har också fått grepp på marknaden som ett verkligt datadrivet verktyg för att känna igen och anonymisera personlig information.

Antes VD, Theis Rasmussen kommenterar:

”Vi är mycket glada över att Karnov Group har beslutat att öka sin involvering i Ante eftersom detta möjliggör ett närmare samarbete kring integrationer och produktutveckling. Vi ser stort värde i synergierna från respektive bolags lösningar och ser fram emot att utforska dessa mer.”

Inom en snar framtid inleds arbetet med att integrera några av Antes vertikaler i Karnov Groups juridiska plattformar. Speciellt Antes vertikaler inom klassificering och anonymisering kommer att ge värde både för användarna och för de interna processerna i Karnov Group. Med tiden kommer potentialen för en djupare integration mellan AnteInHouse och Karnov Groups innehåll att undersökas.

För ytterligare upplysningar:

Luise Gramkov de Kort, Group PR & Brand
Telefon: + 45 22 55 77 31
E-post: luise.dekort@karnovgroup.com

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 290 anställda. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 771 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.