Echoline är en ledande leverantör av regelefterlevnads-mjukvara inom miljö- och hälsoskydd (EHS), med ett unikt fokus på regelövervakning. Genom att tillämpa legal intelligence-algoritmer som utvecklats i samarbete med interna juridiska experter erbjuder Echoline skräddarsydda laglistor och regelefterlevnad av relevanta lagar och regler, allt på ett lättförstått språk, vilket gör det mycket snabbare och enklare för företag att följa lagstadgade skyldigheter.

Plattformen är molnbaserad och affärsmodellen är huvudsakligen baserad på prenumeration. Lösningarna riktar sig till ISO-certifierade företag i de fransktalande områdena i Europa och bolaget är för närvarande inriktat mot stora och medelstora företag i Frankrike och Benelux.

Karnov Group förvärvar aktierna i Echoline för en total köpeskilling om 2,7 MEUR. Avtalet inkluderar en tilläggsköpeskilling baserad på finansiella resultat under 2021 och 2022. Under 2020 hade Echoline en omsättning om 780 kEUR och en EBITDA om 202 kEUR.

”Med detta förvärv tar vi nästa steg på vår resa att stärka vår kapacitet inom EHS-efterlevnadsmarknaden på internationell skala. Echoline är ett mycket intressant SaaS-bolag med hög andel återkommande intäkter och tillväxt. Vi har gemensamma ambitioner och brinner bägge lika mycket för att driva kvalitet och effektiviseringar för våra kunder. Med ett unikt fokus på regelövervakning, differentierad högkvalitativ UX och starka kundrelationer passar Echoline mycket bra i vår varumärkesportfölj”, kommenterar Pontus Bodelsson, VD på Karnov Group.

Karnov Group bedriver för närvarande verksamhet på marknaden för EHS-programvara genom Notisum AB och dess ledande skandinaviska erbjudande samt den nyligen lanserade SheqApp-tjänsten för europeisk EHS-efterlevnad. Echoline kommer att fortsätta som ett stand-alone inom Karnov Group med medgrundare och VD, Tristan Watts, som verksamhetschef. Med tiden kommer synergier med befintliga EHS-erbjudanden inom Karnov Group att undersökas.

”Jag är glad över att Echoline teamar upp med Karnov Group! Detta sammanstrålande hjälper oss att tillhandahålla nytt innehåll för våra kunder, stärker vår position på vår hemmamarknad, Frankrike, och möjliggör snabbare expansion internationellt. Med viljan och drivet från en 10-årig startup och erfarenheten samt expertisen från en 150-årig koncern är vi tillsammans unikt positionerade för att omforma hur företag hanterar sina juridiska data. Karnov Group och Echoline har en goda möjligheter att leda detta skifte i Europa och jag personligen kunde inte vara mer exalterad inför den här resan tillsammans”, säger Tristan Watts, VD och grundare, Echoline.

Fullbordande av transaktionen är villkorat av ett antal villkor. Transaktionen förväntas fullbordas den 1 oktober 2021 när Echoline kommer att konsolideras i koncernräkenskaperna.

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef
Telefon: + 46 709 957 002
E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

Magnus Svernlöv, Verkställande chef för fristående verksamheter
Telefon: + 46 707 357 534
E-post: magnus.svernlov@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 30 augusti 2021 klockan 08.00.

Echoline hjälper hundratals företag från små och medelstora företag till Fortune 500-bolag att identifiera, hålla sig uppdaterade och följa regelverk inom EHS, HR och livsmedel. Mot bakgrund av ökade lagkrav och regelverk, tillhandahåller Echoline skräddarsydda laglistor, övervakning av regler och regelefterlevnadstjänster via en lättanvänd onlineplattform. Echoline har 11 anställda och kontor i Toulouse och Paris.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics och DIBkunnskap, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Malmö har Karnov Group idag cirka 280 anställda. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 771 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.