Investeringen är del av Karnov Groups strategi att etablera en bred teknologiplattform som skapar ytterligare relevans och effektivitet för professionella yrkesverksamma inom juridisk information.

Karnov Groups VD, Flemming Breinholt:

‘Vi är mycket nöjda med denna investering och vårt framtida samarbete med Ante. Deras teknologiplattform kompletterar Karnov Groups på ett sätt som möjliggör för oss att tillsammans utveckla och marknadsföra högkvalitativa lösningar på den omfattande marknaden för juridisk information. Vi är speciellt nöjda med att samarbetet med Ante ger oss nya möjligheter inom sökfunktionalitet och automatiserad meta-taggning, som kommer möjliggöra för oss att fortsatt förbättra vår användarupplevelse.’

Ante ApS är specialiserade inom kategorisering och AI-baserad sökfunktionalitet, huvudsakligen inom rättsfall. Utöver en lösning som gör det möjligt för kunder att utföra specifika sökningar inom rättsfall på både interna och publika tillgängliga källor, har bolaget nyligen även lanserat en speciallösning inom offentliga upphandlingar. Ante förväntas vidare lansera ytterligare praktiska lösningar under de kommande åren.

Antes VD, Theis Rasmussen:

’Genom investeringen från Karnov Group, tillsammans med erfarenheten och kunskapen som bolaget har inom industrin för juridisk information, kommer vi kunna skapa lösningar som tillgodoser de befintliga behoven för legala specialister samtidigt som vi tar tillvara på den värdeökande kapaciteten från maskininlärning. Vi bedömer att juridiska sökleverantörer i närtid inte bara kommer tävla om att tillhandahålla tillgång till rättsfall, utan även om att få ut det största möjliga värdet från rättsfall. Med Karnov har vi hittat ett gemensamt intresse att förverkliga denna vision. ´

De två bolagen avser att lansera gemensamma lösningar för specialsökningar inom rättsfall i närtid.

’Vi undersöker löpande marknaden efter bolag som kan stödja vår vision för att sätta riktningen för industrin inom juridisk information.Vi bedömer att vi har funnit en bra matchning i Ante, inte enbart tack vare deras intressanta verksamhet och teknologi, utan också på grund av deras värderingar. Precis som Karnov Group drivs Ante av en vision att tillhandahålla rättvis tillgänglighet till lagverk, vilket passar bra ihop med vår värdering att juridisk tillgänglighet är en grundpelare för samhället’, säger Flemming Breinholt.

För mer information, vänligen kontakta:

Karnov Group

Luise Gramkov de Kort, Group PR & Branding
Telefon: +45 22 55 77 31
E-post: luise.dekort@karnovgroup.com

Ante ApS
Theis Rasmussen, CEO
Telefon: +45 25 34 31 73
E-post:
tkkr@ante.dk

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 15 januari 2020.

Ante ApS grundades i Köpenhamn under 2019 av fyra entreprenörer med bakgrund inom juridik, ekonomi, teknik och datavetenskap, med visionen att föra advokater närmare sina klienter. Ambitionen är att skapa den bästa sökmotorn för juridisk information. Bolaget marknadsför i dagsläget tre lösningar på den danska marknaden och avser nu till följd av investeringen att utöka antalet medarbetare i dess kontor i Köpenhamn.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member/Legal Cross Boarder och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.