Karnov Groups syfte är att leverera tjänster som, med hjälp av högkvalitativt innehåll och innovation, löser våra kunders utmaningar och skapar framtida möjligheter. Framgångarna med integrationen i Spanien, som har genererat positiva synergieffekter, gör oss redo att accelerera genomförandet av vår lönsamma tillväxtstrategi i resten av koncernen. Initiativet kommer att möjliggöra ytterligare kundnytta och öka vår lönsamhet”, kommenterar Pontus Bodelsson, VD och koncernchef för Karnov Group.

 

Målsättningen är att initiativet ska skapa årliga kostnadseffektiviseringar om 10 MEUR inom koncernen, med full effekt på löpande basis från och med slutet av 2026. Kostnadseffektiviseringarna beräknas uppnås genom att omstrukturera produktportföljen, optimera processer, kontor och harmonisera IT-infrastrukturen inom koncernen. Kostnaden för att uppnå effektiviseringarna beräknas uppgå till 14 MEUR.

 

Parallellt med initiativet kommer integrationen av Region Syd, som också ska generera årliga kostnadseffektiviseringar om 10 MEUR med full effekt på löpande basis vid slutet av 2026 fortskrida.

 

Karnov Group har således för avsikt att generera kostnadseffektiviseringar om totalt 20 MEUR på löpande basis med full effekt på löpande basis vid slutet av 2026.

 

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: +46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson kl. 08.45 CET den 14 februari 2024.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 400 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 200 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.