Efter ett år av intensiv planering, kunddialoger och utveckling, lanserar Karnov Group Denmark idag sin juridiska informationslösning för kommuner; Karnov Kommune. Karnov Kommune är abonnemangsbaserat och byggt specifikt för de vardagliga uppgifterna för en kommunal handläggare, i syfte att säkerställa effektiv och snabb tillgänglighet till regulatorisk information och rättspraxis. Lösningen inkluderar även stegvisa guider och riktlinjer, vilket hjälper handläggaren genom uppgifterna och säkerställer ett korrekt underlag för beslut.

När vi investerar i en lösning som denna, med en bred och till viss del fragmenterad målgrupp, är vi medvetna om att det måste finnas en klar nytta för kommunerna. Det har därför varit viktigt för oss genom processen att förstå hur vi kan skapa en lösning som hjälper de dagliga arbetsprocesserna och därigenom minimerar risken. Vårt omfattande intervjuunderlag som genomförts under utvecklingsprocessen har gjort oss säkra på att det finns behov för ett verktyg som ger säkerhet i de dagliga besluten och som är lätt och intuitiv att arbeta med”, säger Niels Munk Hansen, VD för Karnov Group Denmark.

Karnov Group har 20 års erfarenhet av att bygga juridiska informationslösningar och av att göra lagen tillgänglig och förståelig för yrkesverksamma inom juridik i Sverige och Danmark. Det är denna erfarenhet som möjliggjort för Karnov Group att snabbt utveckla en sund och stabil lösning för en målgrupp som arbetar med implementation av lagen, utan att nödvändigtvis ha en juridisk bakgrund.

”Vårt uppdrag är att bidra till rättvisa inom samhället och vi gör det genom att leverera lösningar för utmaningarna idag och möjligheterna imorgon. Lanseringen av Karnov Kommune visar hur vi realiserar vår ambition. Framgångarna med JUNO Kommun i Sverige har visat oss att det finns ett tydligt behov för lösningar som kan hjälpa handläggare i den offentliga sektorn att ta bättre beslut, snabbare och vi ser kommunmarknaden som en god möjlighet för oss att expandera vår närvaro på den danska marknaden”, kommenterar Pontus Bodelsson, VD och koncernchef för Karnov Group.

Förutom Karnov Kommune, levererar Karnov Group Denmark även onlinekurser som hjälper anställda inom kommuner att förstå och efterleva offentlig lagstiftning. Detta görs i samarbete med den danska advokatbyrån Horten Advokatpartnerselskab.

För ytterligare upplysningar:

Luise Gramkov de Kort, Group Brand & PR
Telefon: + 45 22 55 77 31
E-post: luise.dekort@karnovgroup.com

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics och DIBkunnskap, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Malmö har Karnov Group idag cirka 280 anställda. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 771 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.