Med målsättningen att erbjuda unik och affärskritisk juridisk- och skatterelaterad information genom en ledande plattform med mer än 1 500 juridiska experter, bekräftar Karnov Group sin roll som den ledande leverantören av informationstjänster genom lanseringen av ett nordiskt pris inom redovisning- och revision, som uppmärksammar akademisk skicklighet.

Priset delades ut under Nordic Accounting Conference 2018 där ledande aktörer inom redovisning och revision i Norden samlades. Mottagaren av priset var Morten Jensen, forskare vid Copenhagen Business School, för hans studier av resultathantering i chefsägda företag.

”Karnov Group har som mål att vara en primär partner till alla som arbetar inom juridik, skattefrågor och revision och självklart är vi extra glada över att få lansera detta pris som bekräftar vårt stöd för forskning inom dessa specifika områden. Detta kan vi göra tack vare ett arv som sträcker sig långt tillbaka i tiden där vi under många år har tillhandahållit unikt innehåll av högsta kvalitet”, säger Flemming Breinholt, VD Karnov Group.

Juryn bestod av framstående professorer från hela Norden, som representerade universitet såsom Handelshögskolan i Stockholm, NHH Bergen och University of Oulu.

För mer information, kontakta:

Flemming Breinholt, VD för Karnov Group
+45 40 322 332
flemming.breinholt@karnovgroup.com 

About Karnov Group

Karnov Group är Skandinaviens marknadsledande leverantör av affärskritiska informationstjänster inom juridik, skatt och revision. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag 240 anställda. Karnov Group ägs av Five Arrows Principal Investments, en del av Rotschild Group.