Det digitala rådgivningsverktyget Karnov Business Optimiser, som har tagits fram i nära samarbete med den danska revisionsbranschen, är nu ännu närmare knuten till användarnas arbetsflöde. Verktyget har utvecklats med målsättningen att spegla den komplexa verklighet som revisorer möter idag, med ökad regulatorisk komplexitet, färre rutinuppgifter och större fokus på strategisk rådgivning. Karnov Business Optimiser erbjuder därför snabb tillgång till avancerade analyser, budgetsimuleringar och värderingar.

Karnov Business Optimiser kan nu integreras med den internationella mjukvaran CaseWares plattform, ett system som används av medlemmar av FSR – Danska Revisorer, samt av revisorer över hela världen. Med denna integration kan revisorer inkludera kunddata i Karnovs analysverktyg, och därigenom förbereda sig för en ännu mer värdefull dialog med sina kunder. Integrationen innebär också att analyserna som görs kan överföras tillbaka till CaseWare för framtida referens och rapportering.

”Vi är glada över samarbetet med FSR (Danska Revisorer) gällande denna integration. Vi vet att rådgivning har blivit ett allt viktigare fokusområde för revisorer, och samtidigt har vi konstaterat att det saknats användarvänliga verktyg för att effektivisera deras arbete. Vårt mål har varit att skapa en affärskritisk lösning som kan stötta revisorer i Norden att extrahera finansiella data och avancerade analyser för användning i den dagliga kunddialogen”, kommenterar Flemming Breinholt, VD och koncernchef för Karnov Group.

För mer information, kontakta:

Luise Gramkov de Kort
Head of Group PR, Karnov Group
+45 22 55 77 31
Luise.dekort@karnovgroup.com

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö, hälsa och säkerhet i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Karnov Group ägs av Five Arrows Principal Investments, en del av Rothschild & Co. För mer information, besök www.karnovgroup.com.