Joint-venture-bolaget kommer att ha en ägarfördelning om 60-40, där Karnov Group är majoritetsägare. Från huvudkontoret i Stockholm kommer det nya bolaget att vara verksamt i de nordiska länderna, d.v.s. Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grönland, Island och Färöarna. LEXNordics kommer att vara i full drift från och med den 1 september 2020.

LEX247 är ett molnbaserat affärssystem för jurister. LEX247 använder den senaste av teknologier för att ge advokatbyråer och andra kunskapsintensiva yrken stöd med målsättningen att förbättra arbetet inom högsäkerhetstjänster. Plattformen är optimerad för att effektivisera produktionen av kunskapsbaserade tjänster och supportrelaterade administrativa processer såsom tidsrapportering och fakturering. LEX247 kan hantera komplexa gränsöverskridande organisationer som arbetar med flera juridiska personer och olika valutor, språk och tidszoner. Plattformen erbjuder också AI-stöd, integrationer med andra system och tillhandahåller högkvalitativ Business Intelligence. LEX247 kan redan interagera med bl.a. Microsoft Office 365, iManage, NetDocuments och andra ledande system som stöder advokatbyråers kärnverksamhet.

Karnov Groups VD och koncernchef, Flemming Breinholt, kommenterar:
’Det nya joint-venture-bolaget är ett spännande sätt för oss att bygga ännu närmare relationer med befintliga och framtida kunder i Norden. Vi är övertygade att LEX247s lösning skapar tydligt mervärde för både LEXNordics och Karnov Groups kunder. Med tiden kommer vi att skapa synergier mellan kunderna, men i inledningen kommer fokus att vara på att accelerera utrullningen av LEX247s lösning.’

Joint-venture-bolaget kommer att arbeta självständigt från de lokala försäljningskontoren i Danmark och Sverige, men kommer dra nytta av synergieffekter i form av kund- och marknadskunskaper inom respektive organisation. Den nuvarande verksamheten som bedrivs i LEX247 med ett ARR (annual recurring revenue) om cirka 3 MSEK, kommer att överföras till LEXNordics per datumet för avtalssignering, medan den dagliga verksamheten och försäljningsorganisationen kommer att flyttas över gradvis.

LEX247s VD Magnus Moström:
’Vi är mycket glada över att kunna tillkännage etableringen av detta joint-venture, eftersom vi bedömer att Karnov Groups marknadsposition och kunskap i kombination med den välbyggda LEX247-lösningen kommer att göra det möjligt att ännu snabbare utöka vår närvaro i Norden. Att samarbeta med Karnov Group kommer dessutom ge oss tillgång till omfattande kunskap om vilka behov som finns inom industrin för professionella tjänster, vilket kommer att skapa mätbara fördelar för joint-venture-bolaget.’

 

För ytterligare upplysningar:

 

Karnov Group

Flemming Breinholt, CEO
Telefon: +45 3374 1202
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

 

LEX247

Magnus Moström, CEO
Telefon: +46 8 559 24 247​
E-mail: magnus.mostrom@lex247.com
Denna information lämnades för offentliggörande kl. 15.00 CET den 24 mars 2020.

 

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

LEX247 har varit verksamt i Norden sedan 2016 och varit framgångsrika på marknaden tack vare sin plattforms styrka och dess användarvänlighet, goda BI och höga säkerhet. LEX247 driver SaaS-tjänsten i Europa och lösningen efterlever GDPR. Genom att använda Microsoft Azure erbjuder LEX247 en skalbar lösning för olika geografiska marknader och organisationer av olika storlek. LEX247 har för närvarande kontor i Stockholm, Sverige och Bangkok, Thailand. För mer information, besök www.lex247.com.