Alexandra Åquist, tidigare VD för Norstedts Juridik, har utsetts till VD för Region Nord. Hon får från och med den 1 april 2023 ansvar för de danska och svenska marknaderna.

Guillaume Deroubaix kommer från och med den 9 april 2023 att vara VD för Region Syd. Han får därmed ansvar för de franska, spanska och portugisiska marknaderna.

Karnov Group avser fokusera på att vidareutveckla sina starka regionala verksamheter. Parallellt vill bolaget utöka sitt fokus på europeisk tillväxt samt strategiska projekt. Karnov Group har därför två nya roller inom ledningsgruppen:

 • Niels Munk Hansen, tidigare VD för Karnov Group Denmark, kommer att tillträda rollen som Chief Strategic Development Officer
 • Jonathan Minzari, tidigare chef för fristående verksamheter, strategi och M&A, kommer tillträda rollen som Chief Emerging Ventures and M&A Officer

Den nya koncernledningen består av följande personer:

 • Pontus Bodelsson, VD och koncernchef
 • Leif Mårtensson, tillförordnad CFO (Magnus Hansson ny koncern-CFO från och med den 1 juni 2023)
 • Guillaume Deroubaix, VD Region Syd
 • Alexandra Åquist, VD Region Nord
 • Anne Nørvang Hansen, Group Content Strategy and Quality
 • Charlotte Arup, Group CHRO
 • Jan Ullerup, Group CTO
 • Niels Munk Hansen, Chief Strategic Development Officer
 • Magnus Svernlöv, Executive Manager EHS and Integration Lead Region South
 • Jonathan Minzari, Chief Emerging Ventures and M&A Officer

“Med hjälp av dessa organisationsförändringar är koncernledningen bättre anpassad för våra europeiska tillväxtambitioner. Den nya strukturen ger oss ett större strategiskt ramverk samtidigt som vi är fortsatt nära våra kunder,” kommenterar Pontus Bodelsson, VD och koncernchef för Karnov Group.  

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: +46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 10.00 CET den 29 mars 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.