Sammanfattning av andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 4% till 173 (167) MSEK varav 3 % var organisk tillväxt.
 • Justerad EBITA ökade med 8,8% till 60 (55) MSEK och den justerade EBITA-marginalen förbättrades med 1,4 procentenheter till 34,7% (33,3).
 • EBITA minskade med 15 MSEK till 30 (45) MSEK och EBITA-marginalen till 17,6% (27,0%) på grund av 19 MSEK högre kostnader för jämförelsestörande poster.
 • Rörelseresultatet (EBIT) sjönk till -1 (14) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,45 (-0,18) SEK.
 • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 18 (23) MSEK.
 • Förberedelse av övergången till JUNO, som är en ny tjänst gemensam för Norstedts Juridik och Karnov

Händelser efter kvartalet

 • Efter mycket omfattande tester i juli blev JUNO klart i augusti att börja införas hos kunder. Under övergången till JUNO kommer de existerande tjänsterna att fortsätta för att garantera kunderna en smidig övergång.

VD Flemming Breinholt kommenterar kvartalet:

Det andra kvartalet blev ännu ett kvartal med stabil tillväxt och förbättrade marginaler, precis som årets första kvartal. Netto­omsättningen fortsatte sin stabila tillväxt med en organisk tillväxt på 3 procent. Tillväxten i kvartalet kom från marknaden för onlinetjänster, högre värde i våra abonnemangserbjudanden och fler abonnemangskunder. Detta beror i sin tur på vår strategi som är att investera långsiktigt I onlinemarknaden och i mer och bättre innehåll i våra produkter, både för befintliga kunder och för att kunna rekrytera nya användare.

Även vår justerade EBITA marginal fortsatte att förbättras.  I kvartalet var förbättringen 1,4 procentenheter och 1,9 enheter för hela det första halvåret. Vårt finansiella mål är att förbättra marginalen på medellång sikt.  Marginalförbättringarna beror främst på högre försäljning, fördelaktig produktmix och god kostnadskontroll.

Vårt redovisade kassaflöde var, som normalt för ett andra kvartal, lägre än i det första kvartalet. Men det justerade operativa kassaflödet var fortfarande positivt och under hela det första halvåret genererade vår verksamhet 181 MSEK i justerat kassaflöde. Detta starka kassaflöde med en kassagenereringsgrad på 107 procent har, tillsammans med kapitalförstärk­ningen vid börsintroduk­tionen, avsevärt förbättrat vår kapitalstruktur. Vår skuldsättnings­grad var vid slutet av kvartalet 2,7 gånger nettoskulden, vilket är i linje med vårt finansiella mål om högst 3,0 gånger. Denna nya solida finansiella bas bör ge oss möjlighet att fortsätta utveckla Karnovs verksamhet, både organiskt och genom företagsförvärv.

Så sammanfattningsvis blev det ett kvartal med stadig tillväxt och förbättrade marginaler i linje med våra förväntningar.  

Under kvartalet har vi arbetat hårt med att få klar utvecklingen av JUNO innan sommaren är förbi. JUNO är den nya gemensamma plattformen för Norstedts Juridik och Karnov. I juni lanserade vi en ”teaser-kampanj” som lyfte fram det faktum att vi släpper en helt ny produkt på marknaden. I juli gjorde vi omfattande tester av produkten och i augusti blev vi klara att starta utrullningen av den nya produkten. Därför har vi nu börjat överföra kunder till den nya tjänsten, vilket kommer att ske gradvis och i en mycket kontrollerad process. Under denna utrullningsprocess av JUNO kommer vi också att fortsätta med våra befintliga tjänster för att säkerställa en smidig övergång för våra kunder.

Telefonkonferens den 29 Augusti

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 idag där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q2-2019

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

 • SE: +46 8 505 583 65
 • DK: +45 7 815 0109
 • UK: +44 333 300 92 61
 • US: +1 844 625 1570

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. Presentationen kommer också att finnas här: www.financialhearings.com.

En inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgänglig efter densamma.

För mer information, vänligen kontakta:

Flemming Breinholt, VD och koncernchef
Telefon: + 45 3374 1202
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Mats Ödman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 708 320933
E-post: mats.odman@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 29 augusti 2019 kl. 8.00 CEST.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com