Finansiell utveckling det andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade till 201 MSEK (178) varav organisk tillväxt utgjorde 7%.
  • EBITA uppgick till 70 MSEK (63) och EBITA-marginalen till 35,0% (35,5%).
  • Justerad EBITA uppgick till 70 MSEK (63) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 35,0% (35,5%).
  • Periodens resultat uppgick till 20 MSEK (27).
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,20 SEK (0,27).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 38 MSEK (49).

VD pontus bodelsson kommenterar kvartalet:

Som nytillträdd VD och koncernchef för Karnov Group sedan i maj 2021, är detta en ypperlig möjlighet att dela med mig av mina initiala reflektioner. Jag vill också tacka alla anställda för att starkt kvartal, där Karnov Group har levererat tillväxt och expanderat verksamheten.

Tidiga reflektioner som ny VD och koncernchef

Karnov Group har en viktig roll i ett samhälle byggt på rättvisa och demokrati. Vårt uppdrag är glasklart. Med över 1 500 dedikerade legala experter och författare, levererar vi mycket viktigt innehåll och information som används dagligen av domare, advokater och skatteexperter. Detta är något vi ska vara stolta över, men även ödmjuka kring. Vi måste fortsätta att sträva efter att bibehålla och utveckla vårt högkvalitativa innehåll och vi måste fortsatt vara nära och relevanta för våra kunder och lyssna på deras utmaningar idag och möjligheter imorgon.

Sedan min första dag på Karnov Group, har jag skaffat mig insikter i bolaget från flera olika källor, genom att träffa kunder, anställda, författare, experter, aktieägare och aktieanalytiker. Det är min övertygelse att Karnov Group har en solid strategi. Vårt arbete handlar inte om att ändra strategin, det handlar om att förbättra utförandet. Tillsammans med alla engagerade medarbetare, ser jag goda möjligheter att stärka våra tjänster ytterligare och fortsatta expandera Karnov Group. Ett dagsaktuellt exempel är vår förbättrade plattform i Danmark. Efter en mjuklansering i februari, är plattformen nu standardlösningen för en majoritet av våra användare. I Sverige fortsätter vi dialogen med våra kunder kring deras behov och önskemål, och bygger vidare på JUNO-plattformen.

Expanderad verksamhet och marginal på god nivå

Vår organiska tillväxt under det andra kvartalet var 6,6 procent och både Danmark och Sverige/Norge bidrog positivt. Med det första kvartalet i ryggen, kan vi se en trend där vi fortsätter att ha god tillväxt inom den offentliga sektorn, kommuner och inom vår EHS-vertikal. I Norge har vårt nyligen förvärvade bolag DIBkunnskap AS bidragit med ytterligare 8,7 procent i tillväxt under kvartalet.

Under det andra kvartalet har våra offlineprodukter som inte är prenumerationsbaserade, huvudsakligen böcker, offentliga publikationer och juridiska rådgivningskurser, minskat i linje med den normala marknadstrenden.

Vår justerade EBITA-marginal uppgick till 35,0 procent under det andra kvartalet. Resultatet var till följd av ökad nettoomsättning, bättre produktmix och våra initiativ för flödesoptimeringar. DIBkunnskap AS har haft en utspädande inverkan på den justerade EBITA-marginalen om cirka 1 procentenhet som tidigare meddelat.

Till följd av förvärvet av DIBkunnskap AS och utbetalningen av utdelning, har vår nettoskuldsättningskvot ökat till 3,0 gånger, fortfarande inom ramen för vårt finansiella mål.

Uppdatering avseende Covid-19-pandemin

Det känns bra att se att vaccineringen mot Covid-19-viruset är i gång globalt och vi ser fram emot att fysiskt träffa alla anställda, författare, experter och kunder snart igen. Vi fortsätter att följa alla lagar och rekommendationer från myndigheterna. För närvarande planerar vi att vara tillbaka på kontoren under hösten. Jag ser varmt fram emot att fysiskt träffa alla anställda och även träffa författare, experter och kunder.

Telefonkonferens den 26 augusti

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00 där VD Pontus Bodelsson och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q2-2021

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 65
DK: +45 7 815 0107
NO: +47 2 396 3688
UK: +44 333 300 92 63
US: +1 646 722 4956

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:
Pontus Bodelsson, VD och koncernchef
Telefon: + 46 709 957 002
E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) samt information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 26 augusti 2021 klockan 08.00.