Sammanfattning av FJÄRDE kvartalet

 • Nettoomsättningen steg med 6% till 189 (179) MSEK varav organisk tillväxt utgjorde 4%.
 • EBITA ökade till 39 (37) MSEK och EBITA-marginalen till 20,6% (20,4%).
 • Justerad EBITA minskade med 2,0% till 59 (61) MSEK och den justerade EBITA-marginalen med 2,5 procentenheter till 31,4% (33,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6 (6) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,08 (-0,36) SEK.
 • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 109 (120) MSEK.

Sammanfattning av HELÅRET

 • Nettoomsättningen steg med 6% till 757 (715) MSEK varav organisk tillväxt utgjorde 4%.
 • EBITA ökade till 206 (183) MSEK och EBITA-marginalen till 27,2% (25,5).
 • Justerad EBITA steg med 6,5% till 279 (262) MSEK och den justerade EBITA-marginalen med 0,2 procentenheter till 36,8% (36,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 80 MSEK (63).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (-1,14) SEK.
 • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 287 (308) MSEK

Händelser efter kvartalet

 • Karnov Group investerade i det danska legal-tech startupbolaget Ante ApS.
 • Olov Sundström, VD för Norstedts Juridik och Head of Sweden i Karnov Group, har sagt upp sig efter 32 år i bolagets tjänst och kommer att lämna bolaget i april 2020.
 • Alexandra Åquist har utnämnts till ny VD för Norstedts Juridik.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0.45 SEK per aktie, att fastställas vid årsstämman den 5 maj 2020.

VD Flemming Breinholt kommenterar kvartalet:

Under helåret 2019 levererade Karnov Group enligt sina strategier och var i linje med de finansiella förväntningar som kommunicerades vid börsintroduktionen.

Genom en ökning om 4,1 % i det fjärde kvartalet 2019 fortsatte den organiska försäljningen att växa i linje med vårt mål på medellång sikt om 3-5 % och i samma takt som den genomsnittliga tillväxttakten om 4,0 % för helåret 2019. Försäljningen var fortsatt stark på onlinemarknaden och uppvägde det mesta av den negativa effekten från den krympande offline­marknaden.

Den justerade EBITA-marginalen minskade med 2,5 procentenheter till 31,4 %. Det beror bl.a. på ­att vi aktivt beslutat att investera och ta kostnader för att förbereda Karnovs nya offensiv i Danmark. På helårsbasis förbättrades i stället marginalen något till 36,8 %. Under helåret levererade Karnov över förväntningarna gällande omsättning och marginal. Samtidigt genererade Karnov mer än en kvarts miljard SEK i justerat kassaflöde, vilket lett till en skuldsättningsgrad under den finansiella målsättningen.

Kassagenereringen gör det möjligt för styrelsen att föreslå bolagets första utdelning om 0,45 SEK per aktie. Vid beslut om föreslagen utdelning har styrelsen inte bara tagit i beaktande Karnovs kassagenererings­förmåga och outnyttjade kreditfaciliteter utan även bolagets uttalade avsikt att göra ytterligare investeringar och förvärv.

Synergier i Sverige; marknadssatsningar i Danmark

Under 2020 förväntar vi oss fullständiga synergier till följd den slutförda integrationen av Norstedts Juridik. Som meddelats i samband med börsintroduktionen kommer även amorteringarna att öka. Det beror på att arbetet med att integrera Norstedts Juridik – inklusive utvecklingen JUNO – kunde avslutas under 2019.

I Sverige är alla användare nu överförda till denna nya gemensamma plattform. Vi räknar därför med att se helårseffekten av JUNO-implementeringen mot slutet av detta år. Samtidigt fortsätter vi att förbättra plattformen och kommer att hålla på med detta arbete för att ta vara på feedback från användarna och ytterligare förstärka plattformen.

I Danmark kommer vi att använda JUNO-plattformen för att uppgradera vårt danska erbjudande. Vidare har vi i Danmark investerat i två startup-bolag med teknologier som har potential både att skapa försäljning och vinst i startup-bolagen och att bidra till merförsäljning från vår nuvarande plattform.

Telefonkonferens den 21 februari

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 9.00 där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q4-2019

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 69
DK: +45 7 815 0110
UK: +44 333 300 92 63
US: +1 833 526 8381

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. Presentationen kommer också att finnas här: www.financialhearings.com.

En inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgänglig efter densamma.

För mer information, vänligen kontakta:

Flemming Breinholt, VD och koncernchef
Telefon: + 45 3374 1202
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Mats Ödman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 708 320933
E-post: mats.odman@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappers­marknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 21 februari 2020 kl. 8.00 CEST.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.