Finansiell utveckling det första kvartalet

  • Nettoomsättningen steg med 3% till 212 (205) MSEK varav organisk tillväxt utgjorde 2%.
  • EBITA uppgick till 88 (68) MSEK och EBITA-marginalen till 41,6% (32,9%).
  • Justerad EBITA ökade med 3% till 88 (85) MSEK och den justerade EBITA-marginalen var oförändrad 41,6% (41,6%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 51 (37) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,30 (0,15) SEK.
  • Justerat operativt kassaflöde förbättrades med 4% till 170 (163) MSEK.

VD Flemming Breinholt kommenterar kvartalet:

Under årets första kvartal har Karnov Group utökat sin verksamhet genom tre nya investeringar i enlighet med sin tillväxtstrategi och gått in på en ny marknad. Det finansiella utfallet var i linje med förväntan.

Framtidssatsningar

Under kvartalet har vi lyckats utvidga koncernens verksamhet genom satsningar i både Danmark och Sverige samt på en ny marknad, Norge. Nyinvesteringarna ska öka värdet i koncernens plattformar och för våra kunder:

  • Ante ApS som utvecklar nya tekniska lösningar som på sikt bör kunna införas i vår digitala plattform.
  • LEXNordics AB som ska erbjuda LEX247. Detta är ett molnbaserat affärssystem för jurister som ska öka kundnyttan ännu mer i vårt produktutbud.
  • Strawberry Law AS (som nu bytt namn till Karnov Group Norway AS) är vårt sätt att etablera oss på den norska marknaden. Vår norska plattform med juridisk information kommer att bygga på ett samarbete med Lovdata som driver den mest använda informationstjänsten för juridik i Norge. Marknadslanseringen väntas ske under det andra halvåret 2021.

Vi har också förstärkt vår lednings­grupp genom att rekrytera nya VD:ar för Norstedts Juridik och Karnov Group Denmark. Detta kommer att göra det möjligt för oss att fokusera ännu mer på koncernens framtida tillväxt.

Finansiell utveckling som förväntad

I kvartalet steg försäljningen organiskt med 2,3% trots att Covid-19-pandemin fick återverkningar på vår offline-försäljning vars viktigaste kvartal regelmässigt är årets första. Koncernens försäljningsökning berodde på Karnovs framgångar på online-marknaden och vi är nöjda med att förväntningarna på koncernens omsättning som helhet kunde nås.

Den justerade EBITA-marginalen var oförändrad 41,6% under det första kvartalet som vanligtvis är årets bästa.

Även årets kassagenerering har börjat bra med en ökning på 4% i justerat kassaflöde jämfört med det första kvartalet 2019.

Covid-19 pandemin

Vi är tillfreds med att ingen av våra anställda har blivit allvarligt sjuk av den pågående Covid-19-pandemin och det är det viktigaste.

När det gäller pandemins effekter på Karnovs verksamhet, baseras ca 80% av koncernens intäkter under det första kvartalet på abonnemang och all vår online-försäljning kommer från abonnemang. Därför har pandemin haft marginell påverkan på vår online-försäljning under det första kvartalet och vi bedömer att denna situation kommer att bestå på kort sikt. För koncernens icke-abonne­mangs­­baserade offline-verksamhet, främst böcker och försäljning av juridiska utbildnings­kurser, hade pandemin en viss effekt under kvartalet. En del av effekten förväntas dock kunna tas igen under senare perioder.

Telefonkonferens den 5 maj

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 13.00 där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q1-2020

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: + 46856642704
DK: + 4578150107
UK: + 443333009267
US: + 18332498403

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. Presentationen kommer också att finnas här: www.financialhearings.com. En inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgänglig efter densamma.

Årsstämma den 5 maj

Karnov Group AB (publ) håller årsstämma den 5 maj 2020 kl. 15.00 i Norstedts Juridiks lokaler på Warfvinges väg 39 i Stockholm. Tillgängliga handlingar samt länk till webbsändningen av årsstämman finnes här: https://www.karnovgroup.com/sv/arsstamma-2020/

För mer information, vänligen kontakta:

Flemming Breinholt, VD och koncernchef
Telefon: + 45 3374 1202
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 5219 6552
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 5 maj 2020 kl. 10.45

20200505 Pressmeddelande Q1 2020 SE FINAL CEST.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och redovisning, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com