Sammanfattning av tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen steg med 8% till 190 (176) MSEK varav organisk tillväxt utgjorde 6%.
  • EBITA ökade till 69 (60) MSEK och EBITA-marginalen till 36,5% (34,2%).
  • Justerad EBITA förbättrades med 5,9% till 74 (70) MSEK medan den justerade EBITA-marginalen minskade med 0,6 procentenheter till 38,9% (39,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 38 (30) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,33 (0,12) SEK.
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 2 (-12) MSEK.
  • Introduktionen fortsatte av den nya, för Norstedts Juridik och Karnov, gemensamma plattformen JUNO.

Händelser efter kvartalet

  • Den nya plattformen JUNO för den svenska marknaden har fått ett gott mottagande. Den kommersiella lanseringen av JUNO där nya kunder och användare bara får tillgång till den nya plattformen, kunde därför börja den 1 november.
  • Valberedningen för årsstämman 2020 har utsetts.

VD Flemming Breinholt kommenterar kvartalet:

Under det tredje kvartalet fortsatte Karnovs verksamhet att leverera goda resultat och införandet av den nya gemensamma plattformen i Sverige fortsatte som planerat.

Nettomsättningen växte organiskt med 6 procent. Ökningen drevs av fortsatt stark tillväxt i vår onlinerörelse. Dessutom ökade även offlineverksamheten sin försäljning i det tredje kvartalet. Normalt är denna del av vår försäljning stark i det tredje kvartalet beroende på nytt läsår vid universiteten. I år påverkades offlineförsälj­ningen dessutom av förskjutningar i försäljningen från det andra kvartalet, men för niomånadersperioden blev det en minskning på 2,6% i linje med den allmänna trenden och förväntningarna.

Den justerade EBITA-marginalen minskade något, med 0,6 procentenheter, till 38,9 procent. Detta var också en effekt av den ökade försäljningen i tredje kvartalet av läroböcker och andra offlineprodukter där våra marginaler är lägre än på onlinetjänster. Om vi istället ser till hela niomånadersperioden som är mer relevant, förbättrades den justerade EBITA-marginalen med 1,1 procent­enheter.

Kassaflödet har alltid varit lägst i det tredje kvartalet beroende på när kunderna betalar sina års­abonnemang. Detta år blev inget undantag från det mönstret. Men vi lyckades förbättra kassaflödet från förra årets tredje kvartal och nå ett positivt justerat operativt kassaflöde på 2 MSEK.

Fortsatt övergång till ny plattform i Sverige

Lanseringen av JUNO i Sverige har fortsatt under kvartalet och nu har 98 procent av användarna fått till­gång till denna nya plattform.  Ännu finns förbättringar att göra vilket kommer att ske under kommande månader. Men mottagandet av JUNO har generellt sett varit gott.  Därför har vi redan kunnat stänga ner Karnovs gamla plattform och vi bör snart kunna göra detsamma med Norstedts Juridiks plattform. Genom dessa nedstängningar tack vare att introduk­tion av JUNO varit framgångsrik, kunde vi den 1 november börja den kommersiella lanseringen av plattformen där nya kunder och användare enbart får tillgång till den nya plattformen.

Som ett led i vår strategi att driva utvecklingen i vår bransch har vi gjort en undersökning, “Framtidens Jurist”, bland över 3 500 advokater och andra jurister i Danmark och Sverige. Resultatet presenterades i Affärs­världen och andra media samt vid en legal-tech-konferens i Stockholm den 17 oktober.

Telefonkonferens den 28 november

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 9.00 idag där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q3-2019

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 69
DK: +45 7 815 0109
UK: +44 333 300 92 62
US: +1 833 526 8381

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. Presentationen kommer också att finnas här: www.financialhearings.com.

En inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgänglig efter densamma.

För mer information, vänligen kontakta:

Flemming Breinholt, VD och koncernchef
Telefon: + 45 3374 1202
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Mats Ödman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 708 320933
E-post: mats.odman@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 28 november 2019 kl. 8.00 CEST.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member/Legal Cross Boarder och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.