Finansiell utveckling det tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 18,4% till 263 MSEK (222) varav organisk tillväxt utgjorde 13,2% och förvärvad tillväxt utgjorde 2,4%. Valutaeffekterna uppgick till 2,8%.
  • EBITA uppgick till 85 MSEK (80) och EBITA-marginalen till 32,4% (36,1%). Jämförelsestörande poster uppgick till 8 MSEK (8).
  • Justerad EBITA uppgick till 93 MSEK (88) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 35,3% (39,5%).
  • Periodens resultat uppgick till 50 MSEK (23).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,46 SEK (0,24).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 26 MSEK (-4).

VD Pontus Bodelsson kommenterar kvartalet:

Under kvartalet har vi haft stark tillväxt till följd av ökad onlineförsäljning inom båda de geografiska segmenten, samt en särskilt stark offlineförsäljning i Sverige. Vidare har vi fått formellt godkännande av den spanska konkurrensmyndigheten och vi ser nu fram emot att tillträda verksamheterna i Frankrike, Spanien och Portugal den 30 november 2022.

Stark tillväxt och stabilt resultat

Karnov Groups omsättning steg med 18,4% under det tredje kvartalet, varav 13,2% var organisk tillväxt. Inom området online drevs tillväxten av ökad försäljning till kunder inom offentlig sektor, kommuner samt inom vertikalen miljö och hälsoskydd (EHS). Vidare var offlineförsäljningen av skolmaterial särdeles stark i Sverige under det tredje kvartalet, vilket är en följd av terminsstarten.

Justerad EBITA ökade under det tredje kvartalet. Den justerade EBITA-marginalen var emellertid lägre än motsvarande period föregående år. Den lägre marginalen är till följd av att vi har förberett organisationen inför att ta steget till att bli en större europeisk aktör. Vidare har vi i vårt kundcentrerade arbete identifierat områden där vi kan öka kundvärdet och vi har därför relaterade kostnader under det tredje kvartalet.

I slutet av september var vår nettoskuldsättningsgrad på den låga nivån 0,9x. Vi är förberedda för att slutföra förvärven i Frankrike, Spanien och Portugal.

 

Teknik gör expertkunskaper lättillgängliga för våra kunder

Karnov Group presenterar expertkunskaper och gör dem lättillgängliga för våra kunder. Detta hjälper våra kunder att fatta bättre beslut, snabbare. Våra plattformar bygger på styrkan av publikt innehåll, förstärkt av yrkeskunskaper och insikter från över 1 500 av Skandinaviens mest framstående författare och experter inom juridik. Vårt främsta fokus är kundvärde och vi kommer fortsätta att investera i lösningar för våra kunders utmaningar och deras framtida möjligheter.

Vår kommunlösning har nu funnits på den danska marknaden i ett år. Vi har ökat kundvärdet med ytterligare praktiska lösningar anpassade efter arbetsflödet på kommunerna. Detta har tagits emot väl av våra kunder.

I Sverige har vi fortskridit i vår mjuklansering av tilläggstjänsten Rättsområdesanalyser (ROA) på JUNO-plattformen och vi planerar nu för utrullningen.

Våra fristående verksamheter fortsätter att utvecklas i linje med våra förväntningar, vilket har bidragit till ett sammantaget extraordinärt tillväxtkvartal.

 

Formellt klartecken från den spanska konkurrensmyndigheten

I början av november fick vi formellt godkännande från den spanska konkurrensmyndigheten att slutföra förvärven i Frankrike, Spanien och Portugal. Förvärven är tilltänkta att slutföras den 30 november 2022 och i samband med det kommer även bolagen att konsolideras i koncern-räkenskaperna. Genom detta förvärv tar vi till tillvara på en attraktiv möjlighet att bygga en stark lokal marknadsnärvaro och erbjuda de lokala marknaderna förstklassigt innehåll. Därutöver kommer några av de mest innovativa europeiska varumärkena inom juridisk information att samlas under ett tak, vilket skapar en stark grogrund för nya legal tech-lösningar.

De lokala verksamheterna i södra Europa kommer att utvecklas under ledning av Guillaume Deroubaix. Han är en mycket erfaren företagsledare som har arbetat i mer än 20 år med juridiska informationslösningar. Guillaume Deroubaix kommer till en början att fokusera på de spanska och portugisiska marknaderna för att sedan tillträda som VD för bolagen i Frankrike, Spanien och Portugal under våren 2023.

 

Telefonkonferens den 9 november

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 09.00 där VD Pontus Bodelsson och CFO Jonas Olin presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q3-2022

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 16 386

UK: +44 20 319 84 884

US: +1 412 317 6300

Vänligen använd pinkoden 1221966# när du ringer in.

 

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

 

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: + 46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Jonas Olin, CFO

Telefon: +46 730 402 595

E-post: jonas.olin@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson den 9 november 2022 klockan 08.00.

 

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, Ante, BELLA Intelligence, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 290 anställda. Nettoomsättningen under 2021 uppgick till 878 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.