I samband med affären återtar affärsområdet Legal & Regulatory företagsnamnet Norstedts Juridik AB. I affärsområdet ingår rättsdatabasen Zeteo, avtalstjänsten Crito och den svenska bokutgivningen.

Företaget har framgångsrikt levererat juridisk information i Sverige under många år och har kunder hos advokatbyråerna, det privata näringslivet och offentlig sektor. Genom att kombinera två ledande aktörer är ambitionen att erbjuda det absolut bästa inom juridisk information, genom större utbud, högre kvalitet och ökad tillgänglighet.

”Genom förvärvet stärker vi både Karnov Group och Norstedts Juridik för framtiden samtidigt som vi stärker vårt erbjudande som ledande leverantör av juridisk information. Vi får en bredare kundbas som får tillgång till båda företagens produktportföljer. Vi får också större möjligheter att skapa ännu bättre lösningar till marknaden framöver med hjälp av t. ex artificiell intelligens och virtual reality”, berättar Flemming Breinholt, verkställande direktör på Karnov Group.

Sammanslagningen kommer ske under första halvåret 2019, vilket innebär att bolagen kommer fungera som två separata enheter fram tills dess.

Norstedts Juridik och Karnov kommer att fortsätta vara två varumärken under Karnov Group.
Karnov Group kommer i och med detta förvärv att ha ca 230 anställda och omsätta 625 Mkr.

Kort om Karnov Group

Karnov Group är Skandinaviens största leverantör av juridiska informationstjänster inom juridik, skatt och revision. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 40 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag.

Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag 230 anställda. Karnov Group ägs av Five Arrows Principal Investments, en del av Rothschild Group.

Kort om Norstedts Juridik

Norstedt Juridik har levererat juridiska informationstjänster på den svenska marknaden sedan 1861 genom varumärken som Sveriges Rikes lag, Zeteo, Crito och Fritzes.