Magnus Hansson är en erfaren företagsledare med omfattande erfarenhet av att bygga upp finansavdelningar och börsnotera bolag. Hans senaste uppdrag var som CFO för Lime Technologies AB som är noterat på Nasdaq Stockholm. Han innehar en masterexamen inom redovisning och ekonomi från Jönköpings handelshögskola.    

Det känns utmärkt att utse Magnus Hansson till ny CFO för Karnov Group. Jag ser fram emot att välkomna honom till bolaget. Han kommer att vara en värdefull tillgång för koncernledningen med sina erfarenheter av ledarskap inom stora organisationer och inte minst hans goda kunskaper inom ekonomistyrning”, kommenterar Pontus Bodelsson, VD och koncernchef för Karnov Group.

Samtidigt är jag glad att Jonas Olin valt att fortsätta arbeta på Karnov Group i rollen som senior rådgivare för koncernens finansavdelning. Han kommer att vara en viktig stödfunktion till koncernledningen samt vara delaktig i integrationen av Region Syd”, tillägger Pontus Bodelsson.

Magnus Hansson tillträder som CFO den 1 juni 2023. Leif Mårtensson kommer att kvarstå som tillförordnad CFO till och med den 31 maj 2023.

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: +46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 12.15 CET den 21 december 2022.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.