Karnov Group tillträdde aktierna och rösterna i Region Syd den 30 november 2022. Jonas Olin har idag beslutat att fokusera sin tid på integrationen av finansorganisationen för de lokala bolagen. Han kommer därför tillfälligt att lämna koncernledningen och rollen som CFO.

Leif Mårtensson arbetar som interimkonsult och har omfattande erfarenhet från noterad miljö. Han har varit CFO för noterade bolag i mer än 10 år, exempelvis för Transcom Holding AB.

Vi har nu tillträtt verksamheterna i Region Syd. Jonas Olin har därför beslutat att tillfälligt frånträda rollen som CFO för Karnov Group. Detta kommer ge honom möjligheten att till fullo fokusera på Region Syd och integrationen av den nya finansorganisationen”, kommenterar Pontus Bodelsson, VD och koncernchef för Karnov Group.

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: +46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 10.00 CET den 5 december 2022.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.