Valberedningen består av:

  • Michael Oliveros, Director of Global Equities, M&G Investments, Storbritannien;
  • Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten, Fjärde AP Fonden, Sverige;
  • Ulrik Grönvall, Ägarstyrningsenheten, Swedbank Robur, Sverige; och
  • Magnus Mandersson, Styrelseordförande, Karnov Group AB (publ).

Michael Oliveros är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det genom att kontakta beredningen. Sådana förslag skall vara valberedningen tillhanda senaste den 31 december 2020 för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Förslag till årsstämman bör vara styrelsen till handa senast den 17 mars 2021, d.v.s. sju veckor före årsstämman som är planerad att äga rum den 5 maj 2021. Kallelse till årsstämman publiceras senast fyra veckor innan årsstämman. 

Valberedningen kan nås på följande adress: nomination.committee@karnovgroup.com.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
+45 52 19 65 52
erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CEST den 6 oktober 2020.