Finansiell utveckling det ANDRA kvartalet

  • Nettoomsättningen steg med 3% till 178 (173) MSEK varav organisk tillväxt utgjorde 2%.
  • EBITA uppgick till 63 (30) MSEK och EBITA-marginalen till 35,5% (17,6%).
  • Justerad EBITA ökade med 5% till 63 (60) MSEK och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 35,5% (34,7%).
  • Periodens resultat uppgick till 27 (-44) MSEK.
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,27 (-0,45) SEK.
  •   Justerat operativt kassaflöde förbättrades med 171% till 49 (18) MSEK.

VD flemming breinholt kommenterar kvartalet:

Under det andra kvartalet har Karnov Group fortsatt att växa med solida resultat i våra prenumerationsbaserade online-erbjudanden. Härutöver har de nya lokala verkställande direktörerna i Sverige och Danmark tillträtt sina tjänster.

Fortsatt utveckling av våra erbjudanden

Vi har under andra kvartalet lyckats med att upprätthålla vår tillväxt online. Främst det svenska segmentet hade en positiv inverkan. LEXNordics resultat har i sin helhet konsoliderats i koncernens resultat i kvartalet. Under kvartalet har vi utvecklat de planerade förbättringarna på JUNO-plattformen och fortsatt att förbereda vår uppgradering av vår danska plattform. Vi har lanserat två produkter i Danmark, vilka går under det gemensamma varumärket Karnovs Materialesamling; vårt nya verktyg för insamling av material och vårt nya verktyg för förberedande arbete.

De nya lokala verkställande direktörerna för Karnov Group Denmark A/S och Norstedts Juridik AB tillträdde sina tjänster i april respektive maj. De har fasats in i organisationen på ett bra sätt och är nu fullt operativa. Detta kommer möjliggöra för oss att fokusera ännu mer på vår framtida tillväxt.

Finansiell utveckling som förväntad

I kvartalet steg försäljningen organiskt med 2,1%, med en tillfällig sänka på grund av inverkan från Covid-19-pandemin.

Den justerade EBITA-marginalen var 35,5%, vilket är en förbättring jämfört med tidigare år. De goda resultaten i Sverige under det andra kvartalet bidrog starkt.

Uppdatering avseende Covid-19 pandemin

Covid-19-pandemin har dessvärre fortsatt en väsentlig inverkan på samhället i stort och därmed även på vårt bolag. Vi fortsätter att följa gällande lagstiftning och rekommendationer från myndigheterna.

Under pandemin har vårt erbjudande visat sin relevans med hög aktivitet på våra Covid-19-specifika plattformssektioner i Sverige och Danmark, som förser användare med direkt och lättillgängligt innehåll. Förnyelsen av våra prenumerationsbaserade kontrakt fortlöper enligt förväntan med väldigt hög förnyelsegrad. Vi kan emellertid se en försening i nyförsäljning eftersom beslutsprocessen har förlängts eller skjutits på framtiden på grund av osäkerhet till följd av pandemins globala effekter.

Den del av vår offline-verksamhet som inte är abonnemangsbaserad, huvudsakligen böcker, upphandlingar och försäljning av juridiska utbildningskurser, har påverkats även under det andra kvartalet. I nuläget bedömer vi att detta kommer att fortlöpa under året tillsammans med förskjutna processer inom nyförsäljning. Covid-19-pandemin har således accelererat förskjutningen från offline till online. Efter pandemin har vi emellertid fortsatta förhoppningar vad gäller offlinemarknaden.

Vi har kunnat fortlöpa vår verksamhet utan statliga bidragsprogram i både Danmark och Sverige och samtidigt har vi kunnat upprätthålla vår arbetsstyrka.

Telefonkonferens den 26 AUGUSTI

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00 där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q2-2020

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 566 426 95
DK: +45 7 872 3250
UK: +44 333 300 90 32
US: +1 833 526 8383

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:

Flemming Breinholt, VD och koncernchef
Telefon: + 45 3374 1202
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson kl. 08.00 CEST den 26 augusti 2020.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen och LEXNordics, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.