Valberedningen består av:

• Sacha Oshry, Director, Rothschild & Co, Five Arrows Principal Investments, Storbritannien

Christian Petersen, Operating Executive, Vind LV AS, Norge

Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten, Fjärde AP-fonden, Sverige och

• Magnus Mandersson, Styrelseordförande, Karnov Group AB.

Sacha Oshry är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det genom att kontakta beredningen. Sådana förslag skall vara valberedningen tillhanda senaste den 30 december 2019 för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Förslag till årsstämman bör vara styrelsen till handa senast den 16 mars 2020, dvs sju veckor före stämman som är planerad att äga rum den 5 maj. Kallelsen till årsstämman är planerad att publiceras i mars. 

Valberedningen kan nås på följande adress: nomination.committee@karnovgroup.com
 

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Ödman, Head of Investor Relations

Telefon: +46 708 32 09 33

E-post: mats.odman@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 9.00 CET den 31 oktober 2019.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.