Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och därefter bestå av sex (6) stämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Ted Keith som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att inget styrelsearvode ska utgå till Ted Keith för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ytterligare information från den extra bolagsstämman  

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.karnovgroup.com. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.karnovgroup.com senast två veckor efter stämman.

 

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 10.30 CEST den 10 oktober 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.