”Med JUNO ger vi våra kunder marknadens i särklass mest omfattande juridiska informationstjänst. Under samma tak har vi samlat innehållet från både Karnov Juridik och Zeteo. Över 1 000 experter finns representerade i tjänsten vilkas kunskap och insikter gör det möjligt för våra drygt 35 000 användare att ta bättre beslut snabbare”, säger Olov Sundström, CEO för Norstedts Juridik AB.

Arbetet med lanseringen av JUNO har pågått under drygt ett år och involverat personer och avdelningar från både Karnov Group och Norstedts Juridik. För att säkerställa kvaliteten och ett användarvänligt gränssnitt har arbetet genomförts i nära samarbete med våra befintliga kunder. JUNO kommer som planerat att lanseras under sommaren 2019.

”Jag ser lanseringen av JUNO som vår första stora gemensamma leverans och jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit. JUNO är ett tydligt bevis på vad nya Norstedts Juridik kan leverera. Med vår långa historia i ryggen och med Karnov Group som ägare sätter vi nu riktningen för juristbranschen” säger Olov Sundström.

För mer information, vänligen kontakta:

Olov Sundström, CEO
Telefon: +46 70 667 66 00
E-post: olov.sundstrom@nj.se

Caroline Wiroth, PR and Communications Manager
Telefon: +46 72 271 6009
E-post: caroline.wiroth@nj.se

Om Norstedts Juridik Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Norstedts Juridiks digitala informationstjänst används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group. För mer information, besök www.nj.se.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut, snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2019, kl.11.00 (CEST).